ЧЕЧИМ № 23

“Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 37-беренесинин 1-бөлүгүнүн экинчи абзацына, 44-беренесинин 7, 12-бөлүктөрүнө ылайык, “Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 7-беренесинин 1-бөлүгүнүн 1, 2 - пункттарын жетекчиликке алып, 2011-жылдын 30-октябрында Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоо боюнча арыздарды жана даттаанууларды кароо боюнча Жумущчу топтун 2011-жылдын 6-ноябрындагы Корутундусунун негизинде, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы,

ЧЕЧТИ:

1. Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер К.К.Ташиевдин ыйгарым укуктуу өкүлү С.Н.Борубаевдин добуш берүү күнүндө бузуулар жөнүндө  2011-жылдын 5-ноябрындагы арызы мөөнөтү өтүп кеткендигине байланыштуу кароосуз калтырылсын.

2. Бул чечим Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жайгаштырылсын.

3. Бул чечимдин аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын аппарат жетекчиси М.С.Султановго жүктөлсүн.

           

            ТӨРАГА                                                                                         Т.АБДРАИМОВ