ЧЕЧИМ № 12

Бишкек шаары үчүн шайлоо бюллетендерин даярдоого Бишкек аймактык шайлоо комиссиясынын 2012-жылдын 5-ноябрындагы арызына ылайык шайлоо бюллетендеринин жалпы саны 70 000 (жетимиш миң) мамлекеттик тилде жана 274 897 (эки жүз жетимиш төрт миң сегиз жүз токсон жети) расмий тилде катталган шайлоочулардын 0,1 пайызын эсепке алуу менен түзөт.

2012-жылдын 9-ноябрында “Континент” ЖЧК басмаканасында Бишкек шаары үчүн даярдалган бюллетендерди Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын аппаратынынын кызматкерлери жана атайын күзөт кызматынын өкүлдөрү менен санап чыгууда 1936 даана ашык шайлоо бюллетендери табылган.

Аталган шайлоо бюллетендери 2012-жылдын 25-ноябрына дайындалган Бишкек шаардык кеңешинин депутаттарын шайлоодо пайдаланылбасы үчүн “Континент” ЖЧК басмаканасынын сейфине салынып, чапталган.

Шайлоо бюллетендеринин саны катталган шайлоочулардын санынан
0, 1 пайызынан ашпагандыгын эске алуу менен шайлоо мыйзамдарынын аткарылышын контролдоону, шайлоо процессинин айкындыгын жана ачыктыгын жүзөгө ашырууну камсыз кылуу максатында, “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 30-беренесин, “Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 6-беренесин, 7-беренесинин 1-бөлүгүнүн
1, 2-пункттарын жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы

ЧЕЧТИ:

1. “Континент” ЖЧК басмаканасында шайлоо бюллетендери салынып, чапталып турган сейф Бишкек шаардык кеңешинин депутаттарын шайлоого катышкан саясий партиялардын жана Бишкек аймактык шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү менен бирдикте ачылсын.

2.  Борбордук шайлоо комиссиясынын уюштуруу бөлүмүнүн кызматчыларына Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы менен бирдикте Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү Г.К. Джурабаеванын,
Ж.Б. Бапанованын, А.Т. Шайымкулованын жана Бишкек шаардык кеңешинин депутаттарын шайлоо катышкан саясий партиялардын өкүлдөрүнүн катышуусунда сейфтен чыгарылган бюллетендерди санап чыгуу тапшырылсын.

3. “Континент” ЖЧК басмаканасынын сейфи ичи бошотулсун. Алынган шайлоо бюллетендери печатталсын жана “Континент” ЖЧКга сактоого берилсин.

4. Бул чечим Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жайгаштырылсын.

5. Бул чечимдин аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрагасынын орун басары Г.К. Джурабевага жүктөлсүн.

 

 Төрагалык кылуучу                                                 Г. Джурабаева

 

  Бишкек ш., 2012-жылдын 10- ноябры