ЧЕЧИМ №12

2006-жылдан тартып Кыргыз Республикасынын Борбордук шайлоо комиссиясы Европа өлкөлөрүнүн Шайлоону уюштуруучулар ассоциациясынын (ЕӨШУА) Ассоциацияланган Институттук мүчөсү болуп саналат. Ассоциациянын максаты ачык жана маалымдуу шайлоону камсыз кылуу таламында чечимдерди талкуулоо жана кабыл алуу үчүн, ошондой эле демократиялык процессти колдоо жана натыйжалуу мамлекеттик башкарууну чыңдоо максатында Ассоциациянын ишинин регионунун алкагында шайлоону уюштуруучулар менен эксперттердин ортосунда маалымат алмашуу үчүн калыс жана ар кандай улуттук жетекчиликке көзкарандысыз форумдарды өткөрүүнү камсыз кылуу болуп саналат.

«Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын
7-беренесиндеги 2-пункттун 8-пунктчасынын, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын Окутуу жана шайлоо технологиялары борбору жөнүндө жобонун 2, 3-пункттарынын, Европа өлкөлөрүнүн Шайлоону уюштуруучулар ассоциациясынын (ЕӨШУА) Башкы Ассамблеясынын Уставынын жана Резолюциясынын негизинде, Кыргыз Республикасынын шайлоо системасын өркүндөтүү, ошондой эле эркин, адилеттүү жана маалымдуу шайлоону өткөрүүгө көмөктөшүү максатында, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы 

ЧЕЧИМ КЫЛДЫ: 

1. Европа өлкөлөрүнүн Шайлоону уюштуруучулар ассоциациясынын Аткаруу Кеңешине Кыргыз Республикасынын Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлүк категориясынын Европа өлкөлөрүнүн Шайлоону уюштуруучулар ассоциациясынын (ЕӨШУА) Институттук мүчөлүгүнө өзгөртүүгө арыз берилсин. 

2. 2014-жылдын сентябрында Кыргызстанда Европа өлкөлөрүнүн Шайлоону уюштуруучулар ассоциациясынын (ЕӨШУА) Башкы Ассамблеясынын конференциясын жана отурумун өткөрүүгө арыз берилсин.

3. Бул чечимдин аткарылышына контролдук кылуу милдетин өзүмө калтырам. 

 

 

 

ТӨРАГА                                                           Т.АБДРАИМОВ