ЧЕЧИМ №9 №ГД-723/13-и-4 иш боюнча Ысык-Көл облусунун Ысык-Көл райондук сотунун 2013-жылдын 11-майындагы чечимине көзөмөл тартибинде Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна даттануу жөнүндө

Ж.И.Маданбековага, К.К.Токонбаевге, К.А.Солтонбаевге, К.Ш.Джээнтаевге, К.Т.Тажикановго, У.К.Айдаралиевге, Т.К.Айылчиевге, Т.Т.Буржуевге, Э.Т.Сыдыковго Бостери айылдык кеңешинин депутаттыгына талапкерликке каттоодон баш тартуу жагынан Ысык-Көл аймактык шайлоо комиссиясынын (мындан ары – АШК) 2013-жылдын 6-майындагы чечимин Ысык-Көл райондук соту 2013-жылдын 11-майындагы чечими менен жараксыз деп тапкан (жокко чыгарган) жана АШКны көрсөтүлгөн талапкерлерди каттоого милдеттендирген.

Ысык-Көл райондук сотунун көрсөтүлгөн чечими Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын (мындан ары – Борбордук шайлоо комиссиясы) таламдарын козгогондугуна байланыштуу, Ысык-Көл АШК Борбордук шайлоо комиссиясынын 2013-жылдын 29-апрелиндеги № 59 токтомун аткаруу үчүн талапкерлерди каттоодон баш тартуу жөнүндө чечим чыгарган, бирок соттун чечиминде АШК «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 39-беренесин колдонду деп көрсөтүлгөн. Иш жүзүндө, көрсөтүлгөн Мыйзамдын 39-беренеси Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан колдонулган. Көрсөтүлгөн жарандарды депутаттыкка талапкер катары каттоого АШКны милдеттендирүү боюнча Ысык-Көл райондук сотунун чечиминин бөлүгү шайлоо процессине кийлигишүү болуп саналат, аны жүзөгө ашырууга контролдук кылуу Борбордук шайлоо комиссиясына жүктөлгөн.

Соттун чечимине мыйзамдарда белгиленген мөөнөттөрдө Ысык-Көл АШК көзөмөл тартибинде Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна даттанган эмес. Буга байланыштуу, Борбордук шайлоо комиссиясынын таламында Ысык-Көл райондук сотунун чечимине жалпы негиздерде берилген ишеним каттын негизинде Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Р.Б.Бекбасаров тарабынан Борбордук шайлоо комиссиясынын атынан Жогорку сотко даттанылган.

Баяндалгандардын негизинде, «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 6-беренесине, 7-беренесиндеги 1-бөлүктүн 1, 2-пункттарына, «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 42-беренесине, Кыргыз Республикасынын Жарандык-процесстик кодексинин 343-беренесине ылайык, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы

 ЧЕЧИМ КЫЛДЫ:

 

1. №ГД-723/13-и-4 иш боюнча Ысык-Көл райондук сотунун 2013-жылдын 11-майындагы чечимине көзөмөл тартибинде Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна даттануу Борбордук шайлоо комиссиясынын таламында деп табылсын жана Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Р.Б.Бекбасаровго бул иш боюнча көзөмөл өндүрүшүнө катышууну улантууга ишеним билдирилсин.

2. Көзөмөл даттанууларына кол коюу жана аларды берүү боюнча 2012-жылдын 31-декабрындагы №03-1/13-981 ишеним каты боюнча жана №ГД-723/13-и-4 иш боюнча Ысык-Көл райондук сотунун 2013-жылдын 11-майындагы чечимине Борбордук шайлоо комиссиясынын даттануусу боюнча көзөмөл өндүрүшүнө катышууну улантуу үчүн Р.Б.Бекбасаровдун ыйгарым укуктары ырасталсын.

3. Бул чечимдин көчүрмөсү Ысык-Көл АШКга жана Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна жөнөтүлсүн.

4. Бул чечим Борбордук шайлоо комиссиясынын расмий сайтына жайгаштырылсын.

5. Бул чечимдин аткарылышына контролдук кылуу милдети Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары А.Т.Шайымкуловага жүктөлсүн.

 

ТӨРАГА                                                                             Т.АБДРАИМОВ

 

Бишкек ш., 2013-жылдын 21-майы