ЧЕЧИМ №8 Чүй облусунун Аламүдүн районундагы Таш-Мойнок айылдык кеңешине депутаттарды шайлоо боюнча даттанууларды карап чыгуу жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына 2013-жылдын 16-майында Чүй облусунун Аламүдүн районундагы Таш-Мойнок айылдык кеңешинин 9 мандаттуу №2 шайлоо округу боюнча депутаттыкка талапкер кылып каттоо үчүн документтерин берген жарандар: А.Ж.Кенжегозуевден, М.М.Бектеновдон жана К.К.Тентимишевден арыз келип түштү, алар өздөрүн айылдык кеңештин депутаттыгына талапкер кылып каттоодон баш тартуу жөнүндө Аламүдүн аймактык шайлоо комиссиясынын чечимин жокко чыгарууну өтүнгөн.

Аламүдүн аймактык шайлоо комиссиясынын 2013-жылдын 12-майындагы №9 чечими боюнча А.Ж.Кенжегозуевге, М.М.Бектеновго жана К.К.Тентимишевге «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 39-беренесинин негизинде каттоодон баш тартылган.

«Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 6-беренесин, 7-беренесиндеги 1-бөлүктүн 1, 2, 26-пункттарын жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы

 ЧЕЧИМ КЫЛДЫ:

1. Чүй облусунун Аламүдүн районундагы Таш-Мойнок айылдык кеңешинин 9 мандаттуу №2 шайлоо округу боюнча депутаттыкка талапкер кылып каттоо үчүн документтерин берген жарандар: Кенжегозуев Азамат Жоомартовичтин, Бектенов Мурат Мустафаевичтин жана Тентимишев Каныбек Карипбековичтин арызында баяндалган талаптарды канааттандыруудан баш тартылсын.

2. Бул чечимдин көчүрмөсү арыз ээлерине берүү үчүн Аламүдүн аймактык шайлоо комиссиясына жөнөтүлсүн.

3. Бул чечим Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жайгаштырылсын.

4. Бул чечимдин аткарылышына контролдук кылуу милдети Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрагасынын орун басары А.Т.Шайымкуловага жүктөлсүн.

 

 ТӨРАГА                                                           Т.АБДРАИМОВ

 

Бишкек шаары, 2013-жылдын 21- майы