ЧЕЧИМ №7 Айылдык кеңештин депутаттыгына талапкерлердин салган шайлоо күрөөлөрүн кайтарып берүү жөнүндө

Айылдык кеңештердин депутаттарын шайлоо мажоритардык система боюнча өткөрүлүп жаткандыгын эске лауу менен,   “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 47-беренесин, 50-беренесин, 60-беренесинин 1-бөлүгүн, “Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 6-беренесин, 7-беренесинин 1-бөлүгүнүн 1,2-пункттарын жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы

ЧЕЧТИ:

1. Мажоритардык система боюнча айылдык кеңештин депутаттыгына талапкерлерди  көрсөткөн саясий партияларга, шайлоочулар топторуна, талапкерлерге, айылдык кеңешке депутат болуп шайлангандарды кошуп, алардын салган шайлоо күрөөлөрү кайтарылып берилсин.

2. Ушул чечимдин финансылык жана уюштуруучулук жактан аткарылышын Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын аппаратынын финансылык жана материалдык-техникалык камсыздоо башкармалыгы камсыз кылсын.

3. Бул чечим «Эркин Тоо» газетасына жарыялансын жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жайгаштырылсын.

4. Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын аппараты өткөн жергиликтүү кеңештин депутаттыгына шайлоого катышкан талапкерлердин жана депутат болуп шайлангандардын бардыгына шайлоо күрөөлөрүн кайтарып берүү жөнүндө ушул чечимдин кабыл алынышы жана анын тартиби жөнүндө кабарлоо зарылдыгы тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынын бардык атайын өкүлдөрүн, аймактык шайлоо комиссиялардын төрагаларын жана катчыларын кабарласын.

5. Бул чечимдин аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрагасынын орун басары Г.К. Джурабаевага жүктөлсүн.

 

 

ТӨРАГА                                                                             Т. АБДРАИМОВ

2012-жылдын 8-июну