ЧЕЧИМ №6 Чүй облусунун Сокулук районундагы Новопавловка айылдык кеңешине депутаттарды шайлоо боюнча даттанууну карап чыгуу жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына 2013-жылдын 10-майында Чүй облусунун Сокулук районундагы Новопавловка айылдык кеңешинин №3 4 мандаттуу шайлоо округу боюнча депутаттыкка мурдагы талапкерлер К.К. Кожомбердиевден, С.С. Мурзакуловдон арыз келип түшкөн, алар 2012-жылдын 25-ноябрында көрсөтүлгөн округ боюнча депутаттарды шайлоодо депутаттыкка талапкер болгондугуна байланыштуу аларды Сокулук аймактык шайлоо комиссиясынын №3 шайлоо округу боюнча депутаттыкка талапкер кылып каттоодон баш тартуу жөнүндө чечимин жокко чыгарууну өтүнүшкөн.

Сунуш кылынган материалдардан К.К.Кожомбердиев, С.С.Мурзакулов чынында эле 2012-жылдын 25-ноябрында №3 шайлоо округу боюнча Ново-Павловка айылдык кеңешинин депутаттарын шайлоодо талапкер болуп катталганы белгиленген.

Сокулук аймактык шайлоо комиссиясынын 2013-жылдын 8-майындагы № 88 чечими боюнча, С.С.Мурзакуловго каттоодон баш тартылган, анткени ал документтерди кабыл алуу мөөнөтү аяктагандан кийин документтерин берген. Сокулук аймактык шайлоо комиссиясынын 2013-жылдын 10-майындагы № 91 чечими менен К.К.Кожомбердиев жогоруда көрсөтүлгөн шайлоо округу боюнча депутаттыкка талапкер болуп катталган.

«Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 6-беренесин, 7-беренесиндеги 1-бөлүктүн 1, 2, 26-пункттарын жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы

ЧЕЧИМ КЫЛАТ:

1. Чүй облусунун Сокулук районундагы Новопавловка айылдык кеңешинин №3 көп мандаттуу шайлоо округу боюнча депутаттыкка талапкерлер К.К. Кожомбердиевдин, С.С. Мурзакуловдун арызында көрсөтүлгөн талаптарды канааттандыруудан баш тартылсын

2. Бул чечимдин көчүрмөсү арыз ээлерине берүү үчүн Сокулук аймактык шайлоо комиссиясына жөнөтүлсүн.

3. Бул чечим Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жайгаштырылсын.

4. Бул чечимдин аткарылышына контролдук кылуу милдети Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрагасынын орун басары А.Т.Шайымкуловага жүктөлсүн.

 

 ТӨРАГА                                                                                         Т. АБДРАИМОВ

Бишкек ш., 2013-жылдын 13-майы