ЧЕЧИМ № 3 Сузак аймактык шайлоо комиссиясынын 2013-жылдын 8-майындагы № 8 токтомун жокко чыгаруу жөнүндө

Сузак аймактык шайлоо комиссиясынын (мындан ары – АШК) 2013-жылдын 2-майындагы №5 токтомунун 2-пункту Жалал-Абад облусунун Сузак райондук сотунун 2013-жылдын 7-майындагы чечими менен мыйзамга жат деп табылган жана жокко чыгарылган.

Жогоруда аталган чечим менен Сузак АШК Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2013-жылдын 29-апрелиндеги №59 токтомун аткаруу үчүн Кыргызстан коммунисттер партиясынан көрсөтүлгөн 9 талапкерди Көк-Жаңгак шаардык кеңешинин депутаттыгына талапкерликке каттоодон баш тарткан.

2013-жылдын 8-майындагы № 8 протоколу менен Сузак АШК Сузак райондук сотунун 2013-жылдын 7-майындагы чечими көзөмөл тартибинде Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна даттанбоо чечимин кабыл алган.

Сузак АШК Сузак райондук сотунун мыйзамга жат жана негизсиз чечимине Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна көзөмөл тартибинде даттанууга милдеттүү болучу. «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 6-беренесине, 7-беренесиндеги 1-бөлүктүн 1, 2-пункттарына, 2-бөлүктүн 5-пунктуна, «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 42-беренесине ылайык, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы

 ЧЕЧИМ КЫЛАТ:

1. Жалал-Абад облусунун Сузак аймактык шайлоо комиссиясынын 2013-жылдын 8-майындагы № 8 токтому жокко чыгарылсын.

2. Бул чечимдин көчүрмөсү Жалал-Абад облусунун Сузак аймактык шайлоо комиссиясына жөнөтүлсүн.

3. Бул чечим Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жайгаштырылсын.

4. Бул чечимдин аткарылышына контролдук кылуу милдети Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрагасынын орун басары А.Т.Шайымкуловага жүктөлсүн.

 

 ТӨРАГА                                                           Т.АБДРАИМОВ

 

            Бишкек ш., 2013-жылдын 13-майы