ЧЕЧИМ № 34

Добуш берүүнүн жыйынтыктары жөнүндө протоколдорду түзүү учурундагы дал келбестиктер жөнүндө келип түшкөн кайрылуулар менен даттанууларды жана Ош облусунун Кара-Суу районундагы № 5169 “Өзгөрүш”, № 5170 “Киров”, № 5174 “Кең-Сай”, № 5198 “Мамажан” № 5228 “Падаван”, № 5247 “Дыйкан-Кыштак” шайлоо участкаларында, аларда добуштарды кайра саноону жүргүзүү жөнүндө арызды карап чыгып, «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 7-беренсиндеги
1-бөлүктүн 2, 26-пунттарына, «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 37-беренесиндеги 6-бөлүккө ылайык, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы

ЧЕЧТИ:

1. № 5169 “Өзгөрүш”, № 5170 “Киров”, № 5174 “Кең-Сай”, № 5198 “Мамажан”
№ 5228 “Падаван”, № 5247 “Дыйкан-Кыштак” шайлоо участкалрында добуштарды кайрадан саноонун зарылчылыгы жөнүндө Ош облусунун Кара-Суу аймактык шайлоо комиссиясынын 2012-жылдын 29-ноябрындагы чечими күчүндө калтырылсын.

Көрсөтүлгөн шайлоо участкаларында Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын мүчөсүнүн, саясий партиялардын, талапкерлердин, коммерциялык эмес уюмдардын өкүлдөрүнүн милдеттүү түрдө катышуусу менен добуштар кайталап саналсын.

2. Бул чечимдин көчүрмөсү Ош облусунун Кара-Суу аймактык шайлоо комиссиясына жөнөтүлсүн.

3. Бул чечим Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жайгаштырылсын.

4. Бул чечимдин аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрагасынын орун басары
А.Т. Шайымкуловага жүктөлсүн.

 

            ТӨРАГА                                                                                         Т. АБДРАИМОВ 

            Бишкек ш., 2012-жылдын 6-декабры