№ 10 ЧЕЧИМ Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты У.А.Аманбаеванын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу жөнүндө Т.Д. Жаныкеевдин арызын карап чыгуу тууралуу

2013-жылдын 11-мартында Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты У.А.Аманбаеванын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу жөнүндө Т.Д.Жаныкеевдин арызы келип түшкөн, өзүнүн арызында Т.Д.Жаныкеев У.А.Аманбаева Жогорку Кеңештин депутаты болуп туруп ишкерликти токтоткон жок жана депутаттык мандатты жеке максаттарда колдонуп жатат деп көрсөткөн.

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2010-жылдын 9-ноябрындагы №335 токтому менен У.А.Аманбаева «Республика» саясий партиясынан Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты болуп катталган.

Сунуш кылынган материалдардан төмөнкүлөр белгиленди: У.А.Аманбаеванын жана Т.Д.Жаныкеевдин аялы З.М. Рысалиеванын ортосунда Бишкек шаары, Горький көчөсү, №152, Лебедев Кумач көчөсү, №32 даректеринде жайгашкан жер участогун жана турак-жайды арендалоо келишими түзүлгөн. Көрсөтүлгөн аренда келишиминин мөөнөтү 2013-жылдын 10-апрелине чейин жана азыркы учурда Кыргыз Республикасынын сот органдарында карап чыгуунун предмети болуп саналат. Демек, Жогорку Кеңештин депутатынын мандатын алган учурга карата У.А.Аманбаева ишкерлик кылууну улантып жаткан, деп эсептейт арыз ээси.

Арыз ээси сунуш кылган, У.А.Аманбаева менен А.Н.Алимбекованын ортосунда 2010-жылдын 1-декабрында түзүлгөн, 2011-жылдын 31-декабрына чейинки мөөнөттө күчүндө болгон субаренда келишимине ылайык, У.А.Аманбаева көрсөтүлгөн мезгилде Бишкек шаары, Горький көчөсү, №152 жана Лебедев Кумач көчөсү, №32 даректеринде жайгашкан «7 Рассвет» кафесин субарендага тапшырган. Ошондуктан У.А.Аманбаева 2011-жылдын майында көрсөтүлгөн объектти сатканга чейин ишкерликти уланткан, деп эсептейт арыз ээси.

Көрсөтүлгөн субаренда келишими А.Н. Алимбекова менен
А.Ш. Мадаминовдун ортосунда түзүлгөн. 2010-жылдын 15-сентябрындагы тапшырма келишимине ылайык У.А. Аманбаева “УНГа и компании” ЖЧКдагы 100% үлүшүнө толук башкарууга жана 2008-жылдын
19-апрелиндеги жер участокко түзүлгөн арендалоо, жогоруда көрсөтүлгөн дарек боюнча жайгашкан турак-жайга карата келишимдерге
А.Ш. Мадаминовго ишеним көрсөткөн. Ошентип, У.А. Аманбаева Жогорку Кеңештин депутаты болуп катталганга чейин, 2010-жылдын сентябрында, Жогорку Кеңештин депутатынын статусу менен айкалышпаган ыйгарым укуктарын токтоткон. 

А.Ш. Мадаминовдун 2013-жылдын 14-июнундагы түшүнүк катында баяндалган түшүндүрмөлөрүндө ал А.Н. Алимбекова менен субаренда келишимин түзүү чечимине келген, бирок келишим түзүлгөн эмес.

Сунуш кылынган материалдар анын ичинде арыз ээси таянган субаренданын келишими Жогорку Кеңештин депутаты болуп катталган учурга карата жана азыркы учурда У.А.Аманбаева ишкерлик кылгандыгын ырастабайт. Бишкек шаардык сотунун өндүрүшүндө жаткан У.А.Аманбаева менен Т.Д. Жаныкеевдин ортосундагы талаш-тартышты чечүү Борбордук шайлоо комиссиясынын компетенциясына кирбейт.

Жогоруда баяндалгандардын негизинде, «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 6-беренесине, 7-беренесиндеги 1-бөлүктүн 1, 2-пункттарына ылайык, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы

                                         ЧЕЧИМ КЫЛДЫ:

 1. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты У.А.Аманбаеванын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу жөнүндө Т.Д. Жаныкеевдин арызын канааттандыруудан баш тартылсын.

2. Бул чечимдин көчүрмөсү арыз ээсине берилсин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Адам укуктары, конституциялык мыйзамдар жана мамлекеттик түзүлүш боюнча комитетине жөнөтүлсүн.

3. Бул чечим Борбордук шайлоо комиссиясынын расмий сайтына жайгаштырылсын.

4. Бул чечимдин аткарылышына контролдук кылуу милдети Борбордук шайлоо комиссиясынын аппарат жетекчисинин орун басары П.Баженовго жүктөлсүн.

 

             ТӨРАГА                                                           Т.АБДРАИМОВ

 Бишкек ш., 2013-жылдын 28-июну