02.10.2017 №93 К.К.Исаевге шайлоо күрөөсүн кайра кайтаруу жөнүндө

2017-жылдын 31-июлунда Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына (мындан ары – Борбордук шайлоо комиссиясы) Кыргыз Республикасынын жараны К.К. Исаевди «Кыргызстан» саясий партиясынан Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер кылып көрсөтүү жөнүндө арыз келип түшкөн.

2017-жылдын 25-августунда Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер К.К. Исаев өзүнүн талапкерлигин колдогон шайлоочулардын 37 621 колу бар кол коюу барактарын Борбордук шайлоо комиссиясына берген.

Борбордук шайлоо комиссиясынын 2017-жылдын 4-сентябрындагы №73 чечими менен «Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер Исаев Канатбек Кедейкановичтин кол коюу барактарын текшерүүнүн натыйжалары жөнүндө» Кол коюу барактарын кабыл алуу жана текшерүү боюнча жумушчу топтун протоколу бекитилген.

Борбордук шайлоо комиссиясы бекиткен «Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер Исаев Канатбек Кедейкановичтин кол коюу барактарын текшерүүнүн натыйжалары жөнүндө» Жумушчу топтун 2017-жылдын 4-сентябрындагы протоколуна ылайык Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерди колдогон шайлоочулардын 37 621 колунун ичинен шайлоочулардын 10 400 колу ишенимсиз, шайлоочулардын 27 221 колу жарактуу деп табылган.

Президенттин кызмат ордуна талапкер К.К. Исаев каттаганга чейин шайлоо фондунун каражаттарынан Борбордук шайлоо комиссиясынын депозиттик эсебине 1 000 000 (бир миллион) сом өлчөмүндө шайлоо күрөөсүн төккөн.

«Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамында белгиленген талаптарды сактабагандыгына байланыштуу Борбордук шайлоо комиссиясынын 2017-жылдын 9-сентябрындагы №428 токтому менен
К.К. Исаевге Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер кылып каттоодон баш тартылган.

Борбордук шайлоо комиссиясынын 2017-жылдын 14-июнундагы №158 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкердин шайлоо фондунун акча каражаттарын түзүүнүн, алардын келип түшүшүн жана чыгымдалышын эсепке алуунун тартиби жөнүндө» Нускаманын 37-пунктунда мындай деп белгиленген:«Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамында белгиленген талаптарды сактабагандыгына байланыштуу Борбордук шайлоо комиссиясынын токтому мененКыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер кылып каттоодон баш тартылган талапкерлерге шайлоо күрөөсү кайра кайтарылат».

Жогоруда баяндалгандардын негизинде, «Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкердин шайлоо фондунун акча каражаттарын түзүүнүн, алардын келип түшүшүн жана чыгымдалышын эсепке алуунун тартиби жөнүндө» Нускаманын 37-пунктуна ылайык, «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 7, 18-беренелерин жетекчиликке алып, Борбордук шайлоо комиссиясы

ЧЕЧИМ  КЫЛДЫ:

1. Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын депозиттик эсебинен 1 000 000 (бир миллион) сом өлчөмүндөгү шайлоо күрөөсү К.К.Исаевге кайра кайтарылсын.

2. Ушул чечим Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

3. Ушул чечимдин аткарылышын контролдоо милдети Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын алдындагы Көзөмөлдөө-текшерүү тобунун жетекчиси Г.М.Баатыровага жүктөлсүн.

ТӨРАГА                                                                     Н. ШАЙЛДАБЕКОВА

Бишкек шаары, 2017-жылдын 2-октябры
№ 93