02.10.2017 №92 А.К.Келдибековго шайлоо күрөөсүн кайра кайтаруу жөнүндө

2017-жылдын 21-июлунда Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына (мындан ары – Борбордук шайлоо комиссиясы) «Ата-Журт мекенчилдер партиясы» саясий партиясынан Кыргыз Республикасынын жараны А.К. Келдибековду Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер кылып көрсөтүү жөнүндө арыз келип түшкөн.

Президенттин кызмат ордуна талапкер А.К. Келдибеков каттаганга чейин шайлоо фондунун каражаттарынан Борбордук шайлоо комиссиясынын депозиттик эсебине 1 000 000 (бир миллион) сом өлчөмүндө шайлоо күрөөсүн төккөн.

«Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамында белгиленген пассивдүү шайлоо укугунун жоктугунабайланыштуу Борбордук шайлоо комиссиясынын 2017-жылдын 4-сентябрындагы №405 токтому менен
А.К. Келдибековго Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер кылып каттоодон баш тартылган.

Борбордук шайлоо комиссиясынын 2017-жылдын 14-июнундагы №158 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкердин шайлоо фондунун акча каражаттарын түзүүнүн, алардын келип түшүшүн жана чыгымдалышын эсепке алуунун тартиби жөнүндө» Нускаманын 37-пунктунда мындай деп белгиленген: «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамында белгиленген талаптарды сактабагандыгына байланыштуу Борбордук шайлоо комиссиясынын токтому менен Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер кылып каттоодон баш тартылган талапкерлерге шайлоо күрөөсү кайра кайтарылат». 

Жогоруда баяндалгандардын негизинде, «Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкердин шайлоо фондунун акча каражаттарын түзүүнүн, алардын келип түшүшүн жана чыгымдалышын эсепке алуунун тартиби жөнүндө» Нускаманын 37-пунктуна ылайык, «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 7, 18-беренелерин жетекчиликке алып, Борбордук шайлоо комиссиясы

ЧЕЧИМ  КЫЛДЫ:

1. Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын депозиттик эсебинен 1 000 000 (бир миллион) сом өлчөмүндөгү шайлоо күрөөсү А.К.Келдибековго кайра кайтарылсын.

2. Ушул чечим Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

3 . Ушул чечимдин аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын алдындагы Көзөмөлдөө-текшерүү тобунун жетекчиси Г.М. Баатыровага жүктөлсүн.

ТӨРАГА                                                                     Н. ШАЙЛДАБЕКОВА

Бишкек шаары, 2017-жылдын 2-октябры 
№ 92