№91 К.А. Чороевге шайлоо күрөөсүн кайра кайтаруу жөнүндө

2017-жылдын 9-июлунда Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына (мындан ары – Борбордук шайлоо комиссиясы) өзүн-өзү көрсөтүү тартибинде Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер кылып көрсөтүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын жараны Чороев Кубан Аманбековичтен арыз келип түшкөн.

2017-жылдын 25-августунда Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер К.А. Чороев өзүнүн талапкерлигин колдогон шайлоочулардын 40 224 колу бар кол коюу барактарын Борбордук шайлоо комиссиясына берген.

Борбордук шайлоо комиссиясынын 2017-жылдын 4-сентябрындагы №67 чечими менен «Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер Чороев Кубан Аманбековичтин кол коюу барактарын текшерүүнүн натыйжалары жөнүндө» Кол коюу барактарын кабыл алуу жана текшерүү боюнча жумушчу топтун протоколу бекитилген.

Борбордук шайлоо комиссиясы бекиткен «Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер Чороев Кубан Аманбековичтин кол коюу барактарын текшерүүнүн натыйжалары жөнүндө» Жумушчу топтун 2017-жылдын 3-сентябрындагы протоколуна ылайык Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерди колдогон шайлоочулардын 40 224 колунун ичинен шайлоочулардын 22 235 колу ишенимсиз, шайлоочулардын 17 989 колу жарактуу деп табылган.

Президенттин кызмат ордуна талапкер К.А. Чороев каттаганга чейин шайлоо фондунун каражаттарынан Борбордук шайлоо комиссиясынын депозиттик эсебине 1 млн. сом өлчөмүндө шайлоо күрөөсүн төккөн.

«Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамында белгиленген талаптарды сактабагандыгынабайланыштуу Борбордук шайлоо комиссиясынын 2017-жылдын 8-сентябрындагы №425 токтому менен
К.А. Чороевге Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер кылып каттоодон баш тартылган.

Борбордук шайлоо комиссиясынын 2017-жылдын 14-июнундагы №158 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкердин шайлоо фондунун акча каражаттарын түзүүнүн, алардын келип түшүшүн жана чыгымдалышын эсепке алуунун тартиби жөнүндө» Нускаманын 37-пунктунда мындай деп белгиленген: «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамында белгиленген талаптарды сактабагандыгына байланыштуу Борбордук шайлоо комиссиясынын токтому менен Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер кылып каттоодон баш тартылган талапкерлерге шайлоо күрөөсү кайра кайтарылат». 

Жогоруда баяндалгандардын негизинде, «Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкердин шайлоо фондунун акча каражаттарын түзүүнүн, алардын келип түшүшүн жана чыгымдалышын эсепке алуунун тартиби жөнүндө» Нускаманын 37-пунктуна ылайык, «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 7, 18-беренелерин жетекчиликке алып, Борбордук шайлоо комиссиясы

ЧЕЧИМ  КЫЛДЫ:

1. Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын депозиттик эсебинен 1 000 000 (бир миллион) сом өлчөмүндөгү шайлоо күрөөсү К.А. Чороевге кайра кайтарылсын.

2. Ушул чечим Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

3. Ушул чечимдин аткарылышын контролдоо милдети Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын алдындагы Көзөмөлдөө-текшерүү тобунун жетекчиси Г.М. Баатыровага жүктөлсүн.

ТӨРАГА                                                                     Н. ШАЙЛДАБЕКОВА

Бишкек шаары, 2017-жылдын 2-октябры 
№ 91