05.09.2017 №74 Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү шайлоочулар менен иштөө боюнча «Кыргыз Республикасында ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү шайлоочуларга кантип жардам берүү керек» Нускасманы бекитүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү жарандарынын шайлоо укуктарын жүзөгө ашырууну өркүндөтүү боюнча чаралардын Планын жүзөгө ашыруу максатында, “Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 7-беренесинин 1-бөлүгүнүн 2-пунктун жана 14 –беренесинин 1-бөлүгүнүн 5-пунктун жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы
ЧЕЧИМ КЫЛАТ:
1.«Кыргыз Республикасында ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү шайлоочуларга кантип жардам берүү керек» Нускасмасы бекитилсин. 
2.«Кыргыз Республикасында ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү шайлоочуларга кантип жардам берүү керек» Нускасмасы 2500 нускада басмадан чыгарылсын. 
3.Ушул чечим Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.
4.Ушул чечимдин аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын мүчөсү Б.С. Кадыровго жүктөлсүн. 
 
 ТӨРАГА                                        Н. ШАЙЛДАБЕКОВА
Бишкек ш.
2017-жылдын 5-сентябры
№74