02.09.2017 №61 «Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер Шайымбетов Казыбек Орозакуновичтин кол коюу барактарын текшерүүнүн натыйжалары жөнүндө» Кол коюу барактарын кабыл алуу жана текшерүү боюнча жумушчу топтун 2017-жылдын 30-август

«Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 52-беренесинин              7-бөлүгүнө ылайык 2017-жылдын 25-августунда Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер Шайымбетов Казыбек Орозакуновичтин ыйгарым укуктуу өкүлүнөн Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын Кол коюу барактарын кабыл алуу жана текшерүү боюнча жумушчу тобу (мындан ары – Жумушчу топ) талапкер Шайымбетов Казыбек Орозакуновичти колдогон шайлоочулардын 38 660 колу бар кол коюу барактарын кабыл алган.
«Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерди колдогон шайлоочулардын колдорун чогултуу жана талапкерлер, алардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү берген кол коюу барактарындагы колдордун жана маалыматтардын аныктыгын текшерүү тартиби жөнүндө» Нускаманын (мындан ары – Нускама) V главасынын негизинде берилген колдордун ичинен текшерүү үчүн капилет ылгоонун (чүчүкулактын) натыйжалары боюнча колдордун 20%ы ылгап алынган, бул 7 732 колду түздү.
Нускаманын 22-пунктунда кол коюу барактары Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы бекиткен Кол коюу барагынын формасына ылайык гана даярдалууга тийиш деп каралган.
Капилет ылгоо аркылуу тандап алынган кол коюу барактарын текшерүүнүн жүрүшүндө Жумушчу топ Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер Шайымбетов Казыбек Орозакуновичти колдогон шайлоочулардын колдору бар берилген кол коюу барактары Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2017-жылдын17-июнундагы № 165 токтому менен бекитилген Кол коюу барагынын формасына ылайык келбей тургандыгын белгилеген.
Нускаманын 57-пунктуна ылайык Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы белгилеген кол коюу барагынын формасына ылайык келбеген кол коюу барагына киргизилген шайлоочулардын бардык колдору ишенимсиз деп таанылат.
Капилет ылгоонун натыйжалары боюнча тандап алынган Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер Шайымбетов Казыбек Орозакуновичти колдогон шайлоочулардын 7 732 колу ишенимсиз болуп саналат, анткени Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы бекиткен кол коюу барагынын формасы сакталган эмес.
Нускаманын 64-пунктуна ылайык, Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерди колдогон шайлоочулардын зарыл сандагы колун (30 миңден кем эмес) аныктоо үчүн Жумушчу топ шайлоочулардын колдорунун 20%ын текшерүүнүн натыйжалары боюнча табылган жараксыз жана ишенимсиз колдордун санын 5ке (бешке) көбөйтөт жана ишенимсиз жана жараксыз колдордун алынган жалпы санын талапкердин ыйгарым укуктуу өкүлдөрү сунуш кылган шайлоочулардын колдорунун жалпы санынан кемитет.
«Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер Шайымбетов Казыбек Орозакуновичтин кол коюу барактарын текшерүүнүн натыйжалары жөнүндө» Жумушчу топтун 2017-жылдын 30-августундагы протоколу тарабынан Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер К.О. Шайымбетовду колдогон шайлоочулардын берилген 38 660 колунун ичинен 38 660 кол ишенимсиз деп табылды.
«Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 52-беренесин, «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын
6, 7, 18-беренелерин жетекчиликке алып, «Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерди колдогон шайлоочулардын колдорун чогултуу жана талапкерлер, алардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү берген кол коюу барактарындагы колдордун жана маалыматтардын аныктыгын текшерүү тартиби жөнүндө» Нускаманын 57, 64-пункттарына ылайык, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы
ЧЕЧИМ КЫЛАТ:
1.«Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер Шайымбетов Казыбек Орозакуновичтин кол коюу барактарын текшерүүнүн натыйжалары жөнүндө» 2017-жылдын 30-августундагы протокол бекитилсин.
2.Ушул чечим Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.
3.Ушул чечимдин аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын Кол коюу барактарын кабыл алуу жана текшерүү боюнча жумушчу тобунун жетекчиси А.Ж. Эшимовго жүктөлсүн.
 
ТӨРАГА                                                                       Н. ШАЙЛДАБЕКОВА
Бишкек шаары, 2017-жылдын 2-сентябры
№ 61