21.08.2017 №51 Кол коюу барактарын кабыл алуу жана текшерүү боюнча жумушчу топтун 2017-жылдын 20-августундагы “КРнын Президентинин кызмат ордуна талапкер Торобаев Бакыт Эргешевичтин кол коюу барактарын текшерүүнүн жыйынтыктары жөнүндө” Протоколун бекитүү

“Кыргыз Республикасынын Президентин жана Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 52-беренесинин 7-бөлүгүнө ылайык, кол коюу барактарын кабыл алуу жана текшерүү боюнча жумушчу топ (мындан ары – Жумушчу топ) тарабынан 2017-жылдын 11-августунда Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер Торобаев Бакыт Эргешевичтин ыйгарым укуктуу өкүлүнөн Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер Торобаев Бакыт Эргешевичти колдогон саны 72 276 түзгөн колтамга кабыл алынган.

“Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерлерди колдоого шайлоочулардын колдорун чогултуунун жана талапкерлер, алардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү тарабынан берилген кол коюу барактарында коюлган колдордун аныктыгын текшерүүнүн тартиби жөнүндө” Нускаманын (мындан ары – Нускама) V главасынын негизинде ыйгарым укуктуу өкүлдөр тарабынан берилген колдорду капилет ылгоо (чүчүкулак) жолу менен тандоонун жыйынтыгы боюнча текшерүү үчүн коюлган колтамгалардын 20%зы тандалып алынган жана бул 14 455 колтамганы түзгөн.

Эксперттердин корутундуларына жана кол коюу барактарын текшерүү ведомостторуна ылайык, текшерүү үчүн тандалып алынган колдордун – 860 анык эместиги жана жараксыз экендиги аныкталган, бул жалпы кабыл алынган колдордун санынан 4 300 колду түзгөн.

Эксперттердин корутундуларынын, кол коюу барактарын текшерүү ведомостторунун жана Жумушчу топтун корутундусунун негизиндеги Жумушчу топтун 2017-жылдын 20-августундагы “Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер Торобаев Бакыт Эргешевичтин колтамга коюу барактарын текшерүүнүн жыйынтыгы жөнүндө” Протоколунун негизинде 67 976 кол жарактуу деп аныкталган.

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын көзөмөлдөө-текшерүү тобунун маалыматы боюнча Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер Торобаев Бакыт Эргешевичтин шайло фонду 2017-жылдын 3-июлунда ачылган, шайлоо фондундагы акча каражаттарынын келип түшүшү жана чыгымдалышы шайлоо мыйзамдарына ылайык жүргүзүлүүдө.

Ошондой эле, Кыргыз Республикасында шайлоону жана референдумдарды өткөрүү учурунда шайлоочулардын жана шайлоо процессинин башка катышуучуларынын арыздарын жана даттанууларын кароо боюнча жумушчу топтун маалыматына ылайык, Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер Торобаев Бакыт Эргешевичтин колдоосуна кол чогултуу жол-жобосуна арыз, даттануулар түшкөн эмес.

Мында, Нускаманын 50-пунктуна ылайык, кол коюу барактарын капилет ылгоо (чүчүкулак) жана текшерүү жол-жобосу Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер Б.Э. Торобаевдин ыйгарым укуктуу өкүлү А.Б. Конутаевдин катышуусу менен өткөрүлгөн жана ал тарабынан кол коюу барактарын капилет ылгоо (чүчүкулак) жана текшерүү жол-жоболоруна карата сын-пикирлер болгон эмес.

“Кыргыз Республикасынын Президентин жана Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 52-беренесин, “Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 6,7,18-беренелерин жетекчиликке алып, “Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерлерди колдоого шайлоочулардын колдорун чогултуунун жана талапкерлер, алардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү тарабынан берилген кол коюу барактарында коюлган колдордун аныктыгын текшерүүнүн тартиби жөнүндө” Нускамага, “Кол коюу барактарын кабыл алуу жана текшерүү боюнча Жумушчу топ жөнүндө” Жобого ылайык, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы

ЧЕЧИМ КЫЛАТ:

1. Кол коюу барактарын кабыл алуу жана текшерүү боюнча жумушчу топтун 2017-жылдын 20-августундагы “Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер Торобаев Бакыт Эргешевичтин кол коюу барактарын текшерүүнүн жыйынтыгы жөнүндө” Протоколу бекитилсин.

2. Ушул чечим Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

3. Ушул чечимдин аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын Кол коюу барактарды кабыл алуу жана текшерүү боюнча жумушчу тобунун жетекчиси А.Ж. Эшимовго жүктөлсүн.

ТӨРАГА                                                       Н. ШАЙЛДАБЕКОВА

Бишкек ш., 2017-жылдын 21- августу 
№ 51