18.08.2017 №49 Кол коюу барактарын кабыл алуу жана текшерүү боюнча жумушчу топтун 2017-жылдын 18-августундагы КРнын Президентинин кызмат ордуна талапкер Жээнбеков Сооронбай Шариповичтин кол коюу барактарын текшерүүнүн жыйынтыктары жөнүндө Протоколун бекит

“Кыргыз Республикасынын Президентин жана Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 52-беренесинин 7-бөлүгүнө ылайык, кол коюу барактарын кабыл алуу жана текшерүү боюнча жумушчу топ (мындан ары – Жумушчу топ) тарабынан 2017-жылдын 11-августунда Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер Жээнбеков Сооронбай Шариповичтин ыйгарым укуктуу өкүлүнөн Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер Жээнбеков Сооронбай Шариповичти колдогон саны 49 779 түзгөн колтамга кабыл алынган.

“Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерлерди колдоого шайлоочулардын колдорун чогултуунун жана талапкерлер, алардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү тарабынан берилген кол коюу барактарында коюлган колдордун аныктыгын текшерүүнүн тартиби жөнүндө” Нускаманын (мындан ары – Нускама) V главасынын негизинде ыйгарым укуктуу өкүлдөр тарабынан берилген колдорду капилет ылгоо (чүчүкулак) жолу менен тандоонун жыйынтыгы боюнча текшерүү үчүн коюлган колтамгалардын 20%зы тандалып алынган жана бул 9 956 колтамганы түзгөн.

Эксперттердин корутундуларына жана кол коюу барактарын текшерүү ведомостторуна ылайык, текшерүү үчүн тандалып алынган колдордун – 762си анык эместиги жана жараксыз экендиги аныкталган, бул жалпы кабыл алынган колдордун санынан 3 810 колду түзгөн.

Эксперттердин корутундуларынын, кол коюу барактарын текшерүү ведомостторунун жана Жумушчу топтун корутундусунун негизинде бекитилген, Жумушчу топтун 2017-жылдын 18-августундагы “Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер Жээнбеков Сооронбай Шариповичтин колтамга коюу барактарын текшерүүнүн жыйынтыгы жөнүндө” Протоколунун негизинде 45 969 кол жарактуу деп аныкталган.

Мында, Нускаманын 50-пунктуна ылайык, кол коюу барактарын капилет ылгоо (чүчүкулак) жана текшерүү жол-жобосу Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер Жээнбеков Сооронбай Шариповичтин ыйгарым укуктуу өкүлү - Сманбаева Жылдыз Аскарбековнанын катышуусу менен өткөрүлгөн жана ал тарабынан кол коюу барактарын капилет ылгоо (чүчүкулак) жана текшерүү жол-жоболоруна карата сын-пикирлер болгон эмес.

“Кыргыз Республикасынын Президентин жана Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 52-беренесин, “Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 6,7,18-беренелерин жетекчиликке алып, “Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерлерди колдоого шайлоочулардын колдорун чогултуунун жана талапкерлер, алардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү тарабынан берилген кол коюу барактарында коюлган колдордун аныктыгын текшерүүнүн тартиби жөнүндө” Нускамага, “Кол коюу барактарын кабыл алуу жана текшерүү боюнча Жумушчу топ жөнүндө” Жобого ылайык, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы

ЧЕЧИМ КЫЛАТ:

1. Кол коюу барактарын кабыл алуу жана текшерүү боюнча Жумушчу топтун 2017-жылдын 18-августундагы “Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер Жээнбеков Сооронбай Шариповичтин кол коюу барактарын текшерүүнүн жыйынтыгы жөнүндө” Протоколу бекитилсин.

2. Ушул чечим Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

3. Ушул чечимдин аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын Кол коюу барактарды кабыл алуу жана текшерүү боюнча жумушчу тобунун жетекчиси А.Ж. Эшимовго жүктөлсүн.

ТӨРАГАНЫН ОРУН БАСАРЫ                                           А. БЕКМАТОВ

Бишкек ш., 2017-жылдын 18- августу 
№ 49