12.08.2017 №46 Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер Р.Р. Карасартованын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү А. Рыскулованын, Ж. Орозбекованын даттануусу жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына (мындан ары- Борбордук шайлоо комиссиясы) Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер Р.Р. Карасартованын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү А. Рыскулова, Ж. Орозбековадан шайлоо укуктарынын бузулушу жөнүндө даттануу келип түшкөн. 

Өзүлөрүнүн арызында алар Борбордук шайлоо комиссиясынан төмөнкүлөрдү суранышкан:

  1. талапкер көрсөтүлгөндөн учурдан тартып Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоонун жыйынтыктары расмий жарыяланганга чейин “Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамына ылайык талапкерлер үчүн тең укуктуу шарттарды сактоону камсыз кылып берүүнү;
  2. “Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 21-беренесинин 3-бөлүгүндө каралган талаптарды сактабагандыгы үчүн С.Ш. Жээнбековду Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер кылып каттоодон баш тартууну.

Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдумун өткөрүүдө шайлоочулардын жана шайлоо процессинин башка субъектилеринин арыздарын жана даттанууларын кароо боюнча Жумушчу топ 2017-жылдын 10-августунда берилген даттанууну маңызы боюнча карап чыкты.

А. Рыскулованын жана Ж. Орозбекованын даттануусун карап чыгып Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы төмөнкүлөрдү белгилейт:

Арыз ээлеринде кызматтык иш сапарлардын учурунда мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылар тарабынан шайлоочулардын колтамгаларын чогултуу, ЖМКны колтамга чогултууну жүргүзүү максатында пайдалануу боюнча далилдери жок. Арыздан көрүнүп тургандай, тиркемелер жок. 

2011-жылдын 2-июлундагы № 68 “Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 21-беренесинин 5-бөлүгүнө ылайык (мындан ары- конституциялык Мыйзам), Жогорку Кеңештин депутаттарын, Президентти кошпогондо, мамлекеттик саясий, администрациялык мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды ээлеп турган же жалпыга маалымдоо каражаттарында иштеген, каттоого алынган талапкерлер каттоодон өткөн учурдан тартып жана шайлоонун натыйжалары аныкталганга чейин кызмат орундук же кызматтык ыйгарым укуктарын аткарууну токтото турушат.

Конституциялык Мыйзамдын 53-беренесине ылайык, Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерди каттоо жөнүндө чечим конституциялык Мыйзамда каралган шарттарды сактоо менен Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан кабыл алынат.

Демек, Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер, Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан тиешелүү чечим кабыл алынган  учурдан тартып талапкер болуп катталды деп эсептелет.

Өз кезегинде Жээнбеков С.Ш. Кыргыз Республикасынын премьер-министри болуп саналат жана Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 83-беренесинин 3-бөлүгүнө ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтүн башкарат. Ушундан улам, Жээнбеков С.Ш. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн учурда иштеп жаткан башчысы катары Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган  өзүнүн кызматтык жана функционалдык милдеттерин аткарып жатат. 

БШКнын 2017-жылдын 7-июлундагы № 212 токтому менен  бекитилген Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдумун өткөрүүдө шайлоо комиссиялары тарабынан шайлоочулардын жана шайлоо процессинин башка субъектилеринин (катышуучуларынын) арыздарын (даттанууларын) кароонун тартиби жөнүндө Жобонун 1.6. 1.7 пункттарына ылайык, арыздар (даттануулар) жүйөлүү болушу керек жана алар негизделген далилдер менен кошо берилүүгө тийиш.  

Арыз ээлери тарабынан Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер С.Ш. Жээнбековдун өзүнүн кызматтык абалынын артыкчылыктарын пайдалангандыгы боюнча далилдер берилген эмес, конституциялык Мыйзамдын 21-беренесинин бузулушу аныкталган жок. 

Жогоруда баяндалгандардын негизинде, “Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдумун өткөрүүдө шайлоо комиссиялары тарабынан шайлоочулардын жана шайлоо процессинин башка субъектилеринин (катышуучуларынын) арыздарын (даттанууларын) кароонун тартиби жөнүндө” Жобонун 1.7. пунктун,  “Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 43-беренесин жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоону өткөрүүдө шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүүнүн эрежелерин сактоону көзөмөлдөө боюнча Жумушчу топ жана  Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдумун өткөрүүдө шайлоочулардын жана шайлоо процессинин башка субъектилеринин арыздарын жана даттанууларын кароо боюнча Жумушчу топтун биргелешкен чечимин жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы

ЧЕЧИМ КЫЛАТ:

1. Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер Р.Р. Карасартованын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү А. Рыскулованын,
Ж. Орозбекованын даттануусун канааттандыруудан баш тартылсын. 

2. Ушул чечим Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

3. Ушул чечимдин аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын мүчөсү, Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдумун өткөрүүдө шайлоочулардын жана шайлоо процессинин башка субъектилеринин арыздарын жана даттанууларын кароо боюнча Жумушчу тобунун жетекчиси А.Т. Асаналиевге жүктөлсүн.

ТӨРАГА                                                         Н.ШАЙЛДАБЕКОВА

Бишкек ш. 2017 жылдын 12-августу

№ 46