12.08.2017 №45 Кыргыз Ресубликасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер Т.А. Сариевдин ыйгарым укуктуу өкүлү А. Орозакунованын даттануусу жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына (мындан ары - Борбордук шайлоо комиссиясы) Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер Т.А. Сариевдин ыйгарым укуктуу өкүлү А. Орозакуновадан Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер С.Ш. Жээнбековдун ЖМКга артыкчылыктуу жеткиликтүүлүгү жана административдик ресурсту пайдалангандыгы байкалып жаткандыгы тууралуу даттануу келип түшкөн. 

Ушуга байланыштуу Борбордук шайлоо комиссиясынан “Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамына ылайык тийиштүү чараларды көрүүнү суранган.

Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоону өткөрүүдө шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүүнүн эрежелерин сактоону көзөмөлдөө боюнча Жумушчу топ жана  Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдумун өткөрүүдө шайлоочулардын жана шайлоо процессинин башка субъектилеринин арыздарын жана даттанууларын кароо боюнча Жумушчу топ 2017-жылдын 10-августундагы биргелешкен жыйналышында түшкөн даттанууну маңызы боюнча карап чыкты.

А.Орозакунованын даттануусун карап чыгып, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы төмөнкүлөрдү белгилейт:

ЖМКны колтамга чогултууну же шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүү максатында пайдалануу жөнүндө далилдер берилген эмес.

Өз кезегинде, Жээнбеков С. Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна катталган талапкер болуп эсептелбейт, бүгүнкү күнү Кыргыз Республикасынын Өкмөтүн башткарат. Жалпыга маалымдоо каражаттары анын ишин Өкмөттүн башчысы катары чагылдырышууда. Арыз ээсинин далилинде шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүүнүн шарттарын бузуу фактылары жок.

2011-жылдын 2-июлундагы № 68 “Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 21-беренесинин 5-бөлүгүнө ылайык (мындан ары- конституциялык Мыйзам), Жогорку Кеңештин депутаттарын, Президентти кошпогондо, мамлекеттик саясий, администрациялык мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды ээлеп турган же жалпыга маалымдоо каражаттарында иштеген, каттоого алынган талапкерлер каттоодон өткөн учурдан тартып жана шайлоонун натыйжалары аныкталганга чейин кызмат орундук же кызматтык ыйгарым укуктарын аткарууну токтото турушат.

Конституциялык Мыйзамдын 53-беренесине ылайык, Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерди каттоо жөнүндө чечим конституциялык Мыйзамда каралган шарттарды сактоо менен Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан кабыл алынат.

Демек, Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан тиешелүү чечим кабыл алынган  учурдан тартып талапкер болуп катталды деп эсептелет. 

Өз кезегинде Жээнбеков С.Ш. Кыргыз Республикасынын премьер-министри болуп саналат жана Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 83-беренесинин 3-бөлүгүнө ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтүн башткарат. Ошентип, Жээнбеков С.Ш. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн учурдагы иштеп жаткан башчысы катары Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган  өзүнүн кызматтык жана функционалдык милдеттерин аткарууда. 

Конституциялык Мыйзамдын 22 –беренесинин 10-бөлүгүнүн 4-пунктуна ылайык, талапкерлердин, алардын кесиптик иштерине же алардын өздөрүнүн кызматтык (кызмат орундук) милдеттерин аткарууларына байланышкан ишмердиги жөнүндө маалыматтарды таратуу шайлоо алдындагы үгүт болуп эсептелбейт.

Демек, Жээнбеков С.Ш. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн учурдагы иштеп жаткан башчысы катары өзүнүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган  кызматтык жана функционалдык милдеттерин аткарууда. 

Жогоруда баяндалгандардын негизинде, “Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдумун өткөрүүдө шайлоо комиссиялары тарабынан шайлоочулардын жана шайлоо процессинин башка субъектилеринин (катышуучуларынын) арыздарын (даттанууларын) кароонун тартиби жөнүндө” Жобонун 1.7. пунктун,  “Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 43-беренесин жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоону өткөрүүдө шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүүнүн эрежелерин сактоону көзөмөлдөө боюнча Жумушчу топ жана  Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдумун өткөрүүдө шайлоочулардын жана шайлоо процессинин башка субъектилеринин арыздарын жана даттанууларын кароо боюнча Жумушчу топтун биргелешкен чечимин жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы

ЧЕЧИМ КЫЛАТ:

1. Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер Т.А. Сариевдин ыйгарым укуктуу өкүлү А. Орозакунованын “Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамына ылайык тийиштүү чара көрүү жөнүндө даттануусун, арызды кароонун жыйынтыгы боюнча канааттандыруудан баш тартылсын.

2. Ушул чечим Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

3. Ушул чечимдин аткарылышын көзөмөлдөө Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын мүчөсү: Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдумун өткөрүүдө шайлоочулардын жана шайлоо процессинин башка субъектилеринин арыздарын жана даттанууларын кароо боюнча Жумушчу тобунун жетекчиси А.Т. Асаналиевге, Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоону өткөрүүдө шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүүнүн эрежелерин сактоону көзөмөлдөө боюнча Жумушчу топтун жетекчиси Н.Т. Ариповго жүктөлсүн.

ТӨРАГА                                                    Н.ШАЙЛДАБЕКОВА

Бишкек ш. 2017-жылдын  12-августу

№ 45