03.08.2017 №43 Кыргыз Республикасынын аймагынан тышкары жашаган же жүргөн жарандардын алдыдагы Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоого катышуусун уюштуруу боюнча иш-чаралардын Планын бекитүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 14.06. 2017-ж. №147 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоону даярдоо жана өткөрүү боюнча негизги уюштуруу-практикалык иш-чаралардын календарлык планынын, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын Кыргыз Республикасынын аймагынан тышкары жашаган же жүргөн жарандардын алдыдагы Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоого катышуусун уюштуруу боюнча жумушчу тобунун 2017-жылдын 13-июлундагы «Кыргыз Республикасынын аймагынан тышкары жашаган же жүргөн жарандардын 2017-жылдын 15-октябрына дайындалган Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоого катышуусун уюштуруу боюнча иш-чаралардын планы жөнүндө» чечиминин негизинде, «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 7-беренесин жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы

ЧЕЧТИ:

1.Кыргыз Республикасынын аймагынан тышкары жашаган же жүргөн жарандардын 2017-жылдын 15-октябрына дайындалган Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоого катышуусун уюштуруу боюнча иш-чаралардын планы бекитилсин.
2.Ушул чечим Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук шайлоо комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.
3.Ушул чечимдин аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары А.Б.Абдрахматовага жүктөлсүн.
 
ТӨРАГА                                      Н.ШАЙЛДАБЕКОВА
Бишкек ш., 2017-жылдын 3- августу
№ 43