27.07.2017 №42 Кол коюу барактарын кабыл алуу жана текшерүү боюнча жумушчу топтун 2017-жылдын 27-июлундагы “КРнын Президентинин кызмат ордуна талапкер Сариев Темир Аргембаевичтин кол коюу барактарын текшерүүнүн жыйынтыгы жөнүндө” Протоколун бекитүү туура

“Кыргыз Республикасынын Президентин жана Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 52-беренесинин 7-бөлүгүнө ылайык, кол коюу барактарын кабыл алуу жана текшерүү боюнча жумушчу топ (мындан ары – Жумушчу топ) тарабынан 2017-жылдын 21-июлунда Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер Сариев Темир Аргембаевичтин ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнөн Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер Сариев Темир Аргембаевичти колдогон саны 61 032 түзгөн колтамга кабыл алынган.

“Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерлерди колдоого шайлоочулардын колдорун чогултуунун жана талапкерлер, алардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү тарабынан берилген кол коюу барактарында коюлган колдордун аныктыгын текшерүүнүн тартиби жөнүндө” Нускаманын (мындан ары – Нускама) V главасынын негизинде ыйгарым укуктуу өкүлдөр тарабынан берилген колдорду капилет ылгоо (чүчүкулак) жолу менен тандоонун жыйынтыгы боюнча текшерүү үчүн коюлган колтамгалардын 20 %зы тандалып алынган жана бул 12 207 колтамганы түзгөн.

Экспеттердин аныктамасына жана кол коюу барактарын текшерүү ведомостторуна ылайык, текшерүү үчүн тандалып алынган колдордун – 465и анык эместиги, 19 – жараксыз экендиги аныкталган жана бул жалпы кабыл алынган колдордун санынан 2 420 колду түзгөн.

Эксперттердин корутундуларынын, кол коюу барактарын текшерүү ведомостторунун жана Жумушчу топтун корутундусунун негизинде бекитилген, Жумушчу топтун 2017-жылдын 27-июлундагы “Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер Сариев Темир Аргембаевичтин колтамга коюу барактарын текшерүүнүн жыйынтыгы жөнүндө” Протоколунун негизинде 58 612 кол жарактуу деп аныкталган.

Мында, Нускаманын 50-пунктуна ылайык, кол коюу барактарын капилет ылгоо (чүчүкулак) жана текшерүү жол-жобосу Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер Т.А. Сариевдин ыйгарым укуктуу өкүлдөрү: А. Барыктабасованын, А. Орозакунованын, А. Жабиевдин катышуусу менен өткөрүлгөн жана алар тарабынан кол коюу барактарын капилет ылгоо (чүчүкулак) жана текшерүү жол-жоболоруна карата сын-пикирлер болгон эмес.

“Кыргыз Республикасынын Президентин жана Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 52-беренесин, “Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 6,7,18-беренелерин жетекчиликке алып, “Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерлерди колдоого шайлоочулардын колдорун чогултуунун жана талапкерлер, алардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү тарабынан берилген кол коюу барактарында коюлган колдордун аныктыгын текшерүүнүн тартиби жөнүндө” Нускамага, “Кол коюу барактарын кабыл алуу жана текшерүү боюнча Жумушчу топ жөнүндө” Жобого ылайык, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы

ЧЕЧИМ КЫЛАТ:

1. Кол коюу барактарын кабыл алуу жана текшерүү боюнча жумушчу топтун 2017-жылдын 27-июлундагы “Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер Сариев Темир Аргембаевичтин кол коюу барактарын текшерүүнүн жыйынтыгы жөнүндө” Протоколу бекитилсин.

2. Ушул чечим Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

3. Ушул чечимдин аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын Кол коюу барактарды кабыл алуу жана текшерүү боюнча жумушчу тобунун жетекчиси А.Ж. Эшимовго жүктөлсүн.

ТӨРАГА                                                                     Н. ШАЙЛДАБЕКОВА

Бишкек ш., 2017-жылдын 27- июлу 
№ 42