11.07.2017 №38 Шайлоо мыйзамдарын бузуу жөнүндө Бишкек шаарынын тургуну М.А. Аспековдун даттануусу тууралуу

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер Ө.Т. Бабанов шайлоо алдындагы үгүттү жүргүзүү мөөнөттөрүн, атап айтканда, 2017-жылдын 1-июлунда Т.Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында элдик курултайды өткөрүү менен «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын (мындан ары – конституциялык Мыйзам) 23-беренесинин 1-бөлүгүн бузгандыгы жөнүндө Бишкек шаарынын тургуну М.А. Аспековдун даттануусу келип түшкөн.

Өз даттануусунда арыз ээси: Т.Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында «Элдик» курултай өттү, анда «Республика» саясий партияснын лидери Ө.Т. Бабанов көпчүлүк добуш менен Кыргыз Республикасынын Президенттигине талапкер болуп көрсөтүлдү, ошонун өзү менен үгүт жагынан шайлоо мыйзамдарынын ченемдери бузулду, анткени «Элдик» курултай Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер көрсөтүлө турган саясий партиянын съездин алмаштыра албайт деп көрсөтөт. Ошентип, конституциялык Мыйзамдын 23-беренесинин 1-бөлүгүн бузуу менен Ө. Бабановдун убагынан мурда үгүттөө фактысы орун алган.

Ушуга байланыштуу Борбордук шайлоо комиссиясынан Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер Ө.Т. Бабановду каттоодон баш тартууну өтүнөт.

М.А. Аспековдун даттануусун карап чыгып, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы төмөнкүлөрдү белгилейт.

«Кыргыз Республикасында шайлоону жана референдумдарды өткөрүү учурунда шайлоочулардын жана шайлоо процессинин башка субъекттеринин (катышуучуларынын) арыздарын (даттанууларын) шайлоо комиссиялары тарабынан карап чыгуу тартиби жөнүндө» Жобонун 1.9-пунктуна, ошондой эле конституциялык Мыйзамдын 44-беренесинин 12-бөлүгүнө ылайык мөөнөттөрдү бузуу менен берилген арыздар (даттануулар) шайлоо комиссиялары тарабынан каралбайт жана арызды (даттанууну) берген жакка кайра кайтарылат.

Ошону менен бирге, Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоону өткөрүү учурунда шайлоо алдындагы үгүттү жүргүзүү эрежелеринин сакталышына контролдоо боюнча Жумушчу топко даттанууда каралган маалыматты кароону жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын отурумуна кароо үчүн киргизүүнү сунуштайбыз.

Жогоруда баяндалгандардын негизинде, «Кыргыз Республикасында шайлоону жана референдумдарды өткөрүү учурунда шайлоочулардын жана шайлоо процессинин башка субъекттеринин (катышуучуларынын) арыздарын (даттанууларын) шайлоо комиссиялары тарабынан карап чыгуу тартиби жөнүндө» Жобонун 1.9-пунктун, «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 44-беренесинин 12-бөлүгүн жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы

ЧЕЧИМ  КЫЛАТ:

1. Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер Ө.Т. Бабанов шайлоо алдындагы үгүттү жүргүзүү мөөнөттөрүн бузгандыгы жөнүндө Бишкек шаарынын тургуну М.А. Аспековдун даттануусун канааттандыруудан баш тартылсын.

2. Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоону өткөрүү учурунда шайлоо алдындагы үгүттү жүргүзүү эрежелеринин сакталышын контролдоо боюнча Жумушчу топко даттанууда каралган маалыматты тиешелүү чечим кабыл алуу жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын отурумуна кароо үчүн киргизүү сунушталсын.

3. Бул чечимдин аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын мүчөсү, Кыргыз Республикасында шайлоону жана референдумдарды өткөрүү учурунда шайлоочулардын жана шайлоо процессинин башка субъекттеринин арыздарын жана даттанууларын кароо боюнча жумушчу топтун жетекчиси А.Т.Асаналиевге жүктөлсүн.

ТӨРАГАНЫН ОРУН БАСАРЫ                             А. БЕКМАТОВ

Бишкек шаары, 2017-жылдын 11-июлу

№38