05.07.2017 №36 «Кыргызстандын Шайлоочуларынын ассоциациясы» Коомдук бирикмесинин президентинин билдирүүсү жөнүндө

2017-жылдын 30-июнунда Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына(мындан ары –Борбордук шайлоо комиссиясы) «Кыргызстандыншайлоочуларынын ассоциациясы» Коомдук бирикмесинин президентиБ.М.Керимбековдон(мындан ары –арыз ээси) чыгыш № 01-13/1067 кат келип түштү. 
Арызээси өзүнүн арызында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Бабанов Өмүрбек Токтогуловичтин кош жарандыгынын болушунун ыктымалдуулугужөнүндө көрсөтөт жана 
Ө.Т.Бабанов Казакстан Республикасынын жарандыгын алгандыгынын фактысы ырасталган учурда Бабанов Өмүрбек ТоктогуловичКыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатынын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн  токтотушу жөнүндө маселени кароону өтүнөт. 
Өзүнүн арызын негиздөө үчүн арыз ээси «Вечерний Бишкек», «24.kg», «monitoring.kg», «kabarlar.kg.», «For.kg», «pr.kg.» жана «КырТАГ» интернет-басылмаларынан алынган маалыматтык материалдардын көчүрмөлөрүн тиркеген. 
Борбордук шайлоо комиссиясы арызды жана колдо болгон материалдарды карап чыгып, төмөнкүлөрдү билдирет.
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Бабанов Өмүрбек ТоктогуловичтеКазакстан Республикасынын жарандыгынын болушу жөнүндө маселе Кыргыз Республикасынын сотторунда кароонун жүйөсү болгон. 
Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун 2007-жылдын 
25-декабрындагы Токтомуна ылайык, Ө.Т. Бабанов белгиленген тартипте Казакстан Республикасынын жарандыгын алган эмес жана Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыккан эмес деп белгиленген. 
Жогоруда баяндалгандарды эске алып, Борбордук шайлоо комиссиясыКыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Ө.Т. Бабановдо башка мамлекеттин жарандыгынын болушу жөнүндө маселе Кыргыз Республикасынын соттору тарабынан толук каралып чыккан деген тыянакка келди. 
Жогоруда баяндалгандардын негизинде, «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 3, 7, 18-беренелерин жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы

ЧЕЧИМ  КЫЛДЫ:

1. Бабанов Өмүрбек Токтогулович Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатынын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн  мурда токтотушу жөнүндө«Кыргызстандыншайлоочуларынын ассоциациясы» Коомдук бирикмесинин президентиБ.М.Керимбековдун арызын канааттандыруудан баш тартылсын.
2. Ушул чечим«Эркин Тоо» газетасына жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.
3. Ушул чечимдин аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын мүчөсү, Кыргыз Республикасында шайлоону жана референдумдарды өткөрүү учурунда шайлоочулардын жана шайлоо процессинин башка субъекттеринин арыздарын жана даттанууларын кароо боюнча жумушчу топтун жетекчисиА.Асаналиевгежүктөлсүн. 


ТӨРАГА                                Н.ШАЙЛДАБЕКОВА

Бишкекш., 2017-жылдын 5-июлу
№ 36