16.06.2017 №33 Талапкерлердин шайлоо фонддорундагы акча каражаттарынын келип түшүү булактарын, аларды туура эсепке алууну жана пайдаланууну көзөмөлдөө жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерлердин шайлоо фонддоруна акча каражаттарынын келип түшүүбулактарын, аларды туура эсепке алууну жана пайдаланууну көзөмөлдөө, финансылык отчетторун текшерүү максатында, «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 42-беренесинин 6-бөлүгүнө ылайык, «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 7, 18- беренелерин жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы       

ЧЕЧИМ КЫЛАТ:

  1. Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын алдындагы Көзөмөлдөө-текшерүү тобуна төмөнкүлөр тапшырылсын:
  1. талапкерлердин финансылык отчетторун текшерүү;
  2. талапкерлерден, шайлоо комиссияларынан өзүнүн компетенциясына кирген бардык маселелер боюнча маалыматтарды суроо жана алуу;
  3. шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүүнү каржылоонун белгиленген тартибин сактоону,  талапкерлердин шайлоо өнөктүгүн жүргүзүү менен түздөн түз байланышкан башка иш-чараларды жүзөгө ашырууну көзөмөлдөө;
  4. мамлекеттик органдарга, менчик формаларына карабай уюмдарга, ошондой эле жарандарга контролдоо-ревизиялык топтун жүргүзүүсүнө тийиш болгон маселелер боюнча кайрылуу, шайлоону каржылоону камсыздоо менен байланышкан  керектүү маалыматтарды жана материалдарды сурап алуу;
  5. шайлоону каржылоодо финансылык тартип бузуулар жөнүндө документтерди түзүү;
  6. Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынаталапкерлердин шайлоо өнөктүгүн каржылоодо тартип бузууларга жол берген талапкерлерге, ошондой эле жарандарга жана юридикалык тараптарга карата жоопкерчилик чараларын колдонуу жөнүндө маселе коюу;
  7. текшерүүлөрдү жүргүзүүгө, аныктамаларды жана эксперттик баа берүүнү даярдоого эксперттерди тартуу.
  1.  Ушул чечим Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.
  2. Ушул чечимдин аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын алдындагы Көзөмөлдөө-текшерүү топтун жетекчисине жүктөлсүн.

Төрага                                                                         Н.Шайлдабекова

Бишкек ш.,2017-жылдын 16-июну 
№ 33