03.10.2021 №316 «Кыргызстандын Элдик Патриоттук «Тынчтык» партиясы» саясий партиясынын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү жөнүндө

«Кыргызстандын Элдик Патриоттук «Тынчтык» партиясы» саясий партиясынын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү жөнүндө

2021-жылдын 30-сентябрында «Кыргызстандын Элдик Патриоттук «Тынчтык» партиясы» саясий партиясы мурда сунуш кылган, финансылык маселелери боюнча ыйгарым укуктуу өкүлүн чакыртып алуу жөнүндө, жана финансылык маселелери боюнча ыйгарым укуктуу өкүл катары Сейдакматов Мирбек Муратбековичти дайындоо жөнүндө билдирди.

«Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 19-беренесин, «Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 4, 8-беренелерин жетекчиликке алып,

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы

ЧЕЧИМ КЫЛАТ:

1. Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2021-жылдын 5-сентябрындагы № 222 чечими менен «Кыргызстандын Элдик Патриоттук «Тынчтык» партиясы» саясий партиясынын финансылык маселелери боюнча ыйгарым укуктуу өкүл катары катталган Абылова Гульнара Буларбековнанын каттоосу жокко чыгарылсын.

2. Бул чечим күчүнө кирген учурдан тартып, «Кыргызстандын Элдик Патриоттук «Тынчтык» партиясы» саясий партиясынан финансылык маселелер боюнча ыйгарым укуктуу өкүл катары Абылова Гульнара Буларбековнага берилген №120 каттоо ырастамасы анык эмес деп таанылсын.

3. «Кыргызстандын Элдик Патриоттук «Тынчтык» партиясы» саясий партиясынын финансылык маселелери боюнча ыйгарым укуктуу өкүл катары Сейдакматов Мирбек Муратбекович катталсын.

4. «Кыргызстандын Элдик Патриоттук «Тынчтык» партиясы» саясий партиясынын катталган ыйгарым укуктуу өкүлүнө бекитилген үлгүдөгү каттоо ырастама берилсин.

5. Бул чечим Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

6. Бул чечимдин аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоону өткөрүүдө талапкерлер жана саясий партиялар тарабынан берилүүчү шайлоо документтерин кабыл алуу жана текшерүү боюнча жумушчу топтун жетекчиси Н.Ч. Койчукеевге жүктөлсүн.

ТӨРАГА Н. ШАЙЛДАБЕКОВА

Бишкек ш., 2021-жылдын 3-октябры

№ 316