05.06.2017 №23 «Элдик-Народная» партиясынын лидери Н.Бадаловдун жана ыйгарым укуктуу өкүлү Р.Шакировдун арызы жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына 2017-жылдын 2-июнунда “Элдик-Народная” партиясынын лидери Н.Бадаловдон жана ыйгарым укуктуу өкүлү Р.Шакировдон (мындан ары текст боюнча –арыз ээлери) арыз келип түшкөн. Мында арыз ээлери төмөнкүлөрдү өтүнүшкөн:

-Кара-Балта шаарынын 11 участкалык шайлоо комиссиялары боюнча 2017-жылдын 1-июнунда жүргүзүлгөн кайталап эсептөөнү мыйзамсыз деп табууну;

-участкалык шайлоо комиссиялары тарабынан жеринде жүргүзүлгөн эсептөөнү мыйзамдуу деп табууну;

-кайталап эсептөөнүн мыйзамдуу зарылчылыгы болгон учурда, кайталап эсептөөнү калган бардык участкалык шайлоо комиссиялары боюнча жүргүзүүнү;

-УШК жайларында мыйзамдардын талаптарын бузуу менен талапкерлер болуп участкалык шайлоо комиссияларды түзүлүп калган протоколдорго өзгөртүүлөрдү киргизүүнү мажбурлаган  жерлердеги  добуш берүүнүн  жыйынтыктарын жараксыз деп табууну;  

-№7858 шайлоо участогу боюнча “Мекеним Кыргызстан” партиясына добуш берүүнүн жыйынтыктарын, талапкери С.Клеустер мыйзамдардын талаптарын бузгандыгы үчүн жокко чыгарууну.

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоону өткөрүүдө  шайлоочулардын жана шайлоо процессинин башка катышуучуларынын арыздарын жана даттанууларын кароо боюнча Жумушчу тобунун чечими менен арызды канааттандыруудан баш тартылган.

Кызыкдар тараптардын түшүндүрмөлөрүн угуп, ошондой эле бардык көрсөтүлгөн материалдарды иликтеп жана баалап чыгып, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы төмөнкүдөй жыйынтыкка келди.

“Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 37-беренесинин 6-бөлүгүнө ылайык, добуш берүүнүн жыйынтыктары жөнүндө протоколдордо жана (же) жыйынды таблицаларда каталар, ылайык келбөөлөр табылганда же участкалык шайлоо комиссияларынан түшкөн протоколдордун түзүлүшүнүн тууралыгына күмөн саноо пайда болгондо аймактык шайлоо комиссиясы добуштарды кайтадан эсептөө жүргүзүү жөнүндө чечим кабыл алууга укуктуу. Кайталап эсептөө Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсүнүн (мүчөлөрүнүн) катышуусунда жүргүзүлөт. Добуштарды кайталап эсептөөдө талапкерлердин, саясий партиялардын өкүлдөрү жана байкоочулар катышууга укуктуу. 

11 шайлоо участкалары боюнча жараксыз шайлоо бюллетендерди кайталап эсептөө “Мекеним Кыргызстан” жана “Республика” саясий партияларынын арыздары боюнча Жайыл аймактык шайлоо комиссиясынын 2017-жылдын 29-майындагы чечиминин негизинде жүргүзүлгөн.

11 шайлоо участкалары боюнча жараксыз шайлоо бюллетендерди кайталап эсептөөгө Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын мүчөсү Ж.Жылкычиева, ошондой эле талапкерлердин, саясий партиялардын өкүлдөрү жана байкоочулар катышкан.  

“Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 36-беренесинин  12-бөлүгүнүн 2-абзацына ылайык, добуш берүүнүн жыйынтыктары добуштарды кол менен эсептөөнүн натыйжалары боюнча белгиленет.

Жараксыз шайлоо бюллетендерди кайталап эсептөө жүргүзүлгөндө шайлоо мыйзамдардын бузулушу болгон жок, ушуга байланыштуу арыздын  11 шайлоо участкалары боюнча жараксыз шайлоо бюллетендерди 2017-жылдын 1-июнунда жүргүзүлгөн кайталап эсептөөнү мыйзамсыз деп табуу бөлүгү баш тартууга жатат. 

“Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 42-беренесинин 8-бөлүгүнө ылайык, арыздар (даттануулар) шайлоо процессинин субьектине анын шайлоо укуктары бузулгандыгы, чечимдер кабыл алынгандыгы, аракеттер (аракетсиздер) жасалгандыгы жөнүндө белгилүү болгон учурдан тартып токтоосуз. Бирок 2 календарлык күндөн кечиктирилбестен берилет.  

Ушундан улам, арыздын участкалык шайлоо комиссиялары тарабынан жеринде жүргүзүлгөн эсептөөнү мыйзамдуу деп табуу жана кайталап эсептөөнү калган бардык участкалык шайлоо комиссиялары боюнча жүргүзүү бөлүгү баш тартууга жатат, себеби бул талаптар боюнча даттануунун мөөнөттөрү өтүп кеткен. 

Ошондой эле даттануу мөөнөтү өтүп кеткен негиздер боюнча арыздын,  С.Клеустер тарабынан мыйзамдардын талаптары бузулгандыгы үчүн №7358 шайлоо участогу боюнча “Мекеним Кыргызстан” партиясына добуш берүүнүн жыйынтыктарын жокко чыгаруу бөлүгү баш тартууга жатат.

Анткени,  Жайыл аймактык шайлоо комиссиясынын “Мекеним Кыргызстан” партиясынын талапкерлеринин тизмесин каттоо жөнүндө чечими 2017-жылдын 2-майында кабыл алынган. 

Мындан тышкары, Кара-Балта шаардык кеңешинин депутаттыгына “Элдик-Народная” партиясы тарабынан көрсөтүлгөн талапкерлердин тизмесинде С.В.Клеустер жок.

Кайталап эсептөөдө талапкерлердин, саясий партиялардын өкүлдөрү жана байкоочулар катышууга укуктуу, ушуга байланыштуу шайлоо участкаларда депутаттыка талапкердин жүргөнү шайлоо мыйзамдарга каршы келбейт. Берилген көрмө-материалдарды иликтөөдө депутаттыка талапкерлер участкалык шайлоо комиссияларга басым кылгандыгы тастыкталган жок.

“Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 41-беренесинин 5-бөлүгүнө ылайык арыз, даттануу жүйөлүү болуп жана алар негизденген далилдер менен бирге берилүүгө тийиш.

Ушуга байланыштуу арыздын, депутаттыка талапкерлер участкалык шайлоо комиссияларынын жайларында болуп, участкалык шайлоо комиссияларына басым кылган деген негиздер боюнча добуш берүүнүн жыйынтыктарын жараксыз деп табуу бөлүгү канааттандыруусуз калтырууга жатат.  

Жогоруда баяндалгандардын негизинде, “Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө”  Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 3,7,18-беренелерин, “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 36-беренесинин 12-бөлүгүнүн 5-абзацын, 37-беренесинин 6-бөлүгүн жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы

 

ЧЕЧИМ КЫЛАТ:

 

1. «Элдик-Народная» партиясынын лидери Н.Бадаловдун жана ыйгарым укуктуу өкүлү Р.Шакировдун Кара-Балта шаарынын 11 шайлоо участкалары боюнча 2017-жылдын 1-июнунда жүргүзүлгөн кайталап эсептөөнү мыйзамсыз деп табуу, участкалык шайлоо комиссиялардын жеринде жүргүзгөн эсептөөнү мыйзамдуу деп табуу, калган бардык участкалык шайлоо комиссиялары боюнча кайталап эсептөөлөрдү жүргүзүү, добуш берүүнүн жыйынтыктарын жараксыз деп табуу жөнүндө арызын канааттандыруудан баш тартылсын.

2. Бул чечим Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

3. Бул чечимдин аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын мүчөсү, шайлоочулардын жана шайлоо процессинин башка катышуучуларынын арыздарын жана даттанууларын кароо боюнча Жумушчу топтун жетекчиси А.Асаналиевге жүктөлсүн.

ТӨРАГА                                                                       Н.ШАЙЛДАБЕКОВА

2017-жылдын 5-июну

№ 23