27.05.2017 №21 Шайлоо мыйзамдардын бузулушу жөнүндө «Жакшылык-Добро» саясий партиясынын мүчөлөрүнүн кайрылуусу тууралуу

2017-жылдын 24-майында Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына «Жакшылык-Добро» саясий партиясынын лидери Т.Элебесовдон Кара-Балта шаарынын мэри Д.А.Шабдановдун  жана Кара-Балта шаарынын мэриясына караштуу “Кара-Балта сууканалы” муниципалдык ишканасынын директору К.С.Асанбековдун аракеттерине карата кайрылуу келип түшкөн.

Арыз ээси өз кайрылуусунда, Кара-Балта шаарынын мэриясына караштуу “Кара-Балта сууканалы” муниципалдык ишканасынын  жамааты түзгөн «Жакшылык-Добро» саясий партиясы катталган учурдан тартып, Кара-Балта шаарынын мэри Д.А.Шабдановдун  жана Кара-Балта мэриясына караштуу  “Кара-Балта сууканалы” муниципалдык ишканасынын  директору К.С.Асанбеков тарабынан куугунтуктоо, талапкерлигин алып салуудан же “Жакшылык-Добро» саясий партиясын мүчөлүгүнөн чыгуудан баш тарткандыгы үчүн иштен бошотуу коркутуулары башталгандыгын көрсөтөт.

Көрсөтүлгөн материалдарды иликтеп чыгып, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы төмөнкүдөй жыйынтыкка келди.

“Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 41-беренесинин 5-бөлүгүнө ылайык, шайлоочулар, талапкерлер, саясий партиялар, коммерциялык эмес уюмдар, алардын өкүлдөрү жана байкоочулар мамлекеттик жана башка органдардын, алардын кызмат адамдарынын, шайлоо процессинин башка катышуучуларынын чечимдерине жана (же) аракеттерине (аракетсиздигине) арыз же даттануу менен кайрыла алат. Арыз, даттануу жүйөлүү болуп жана алар негизденген далилдер менен бирге берилүүгө тийиш.

Саясий партиянын лидери Т.Элебесов кайрылууга, Кара-Балта шаарынын мэри Д.А.Шабданов жана Кара-Балта мэриясына караштуу “Кара-Балта сууканалы” муниципалдык ишканасынын  директору К.С.Асанбеков тарабынан «Жакшылык-Добро» саясий партиясынан депутаттыкка талапкерлеринин жана мүчөлөрүнүн  укугун бузуунун далили катары, «Жакшылык-Добро» саясий партиясынын кеңешинин 13.05.2017-жылдагы жыйынынын көчүрмөсүн тиркеген.

Мында, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы кайрылуунун маңызы боюнча көрсөтүлгөн бардык жүйөлөрдү жана далилдерди текшерип жана баалап, партиянын кеңешинин жыйынынын протоколунун көчүрмөсү көңүлгө албайт жана аны сын менен кароого жатат, анткени протокол тиешелүү эмес формада көрсөтүлгөн. Ушуга байланыштуу саясий партиянын кеңешинин көрсөтүлгөн протоколу кайрылуудагы каралган маселенин маңызы боюнча далил болуп саналбайт.

Кара-Балта шаарынын мэри Д.А.Шабданов жана Кара-Балта мэриясына караштуу “Кара-Балта сууканалы” муниципалдык ишканасынын  директору К.С.Асанбеков тарабынан «Жакшылык-Добро» саясий партиясынан депутаттыкка талапкерлеринин жана мүчөлөрүнүн укуктарынын бузулгандыгы же чектелгендиги жөнүндө мындан тышкары тастыктаган жүйөлүү далилдер көрсөтүлгөн жок.

Жогоруда баяндалгандардын негизинде, ошондой эле жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоону өткөрүүдө шайлоочулардын жана шайлоо процессинин башка катышуучуларынын арыздарын жана даттанууларын кароо боюнча Жумушчу тобунун чечимин эске алып, “Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 7, 18-беренелерин жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы

 

ЧЕЧИМ КЫЛАТ:

 

1. Шайлоо мыйзамдардын бузулушу жөнүндө “Жакшылык-Добро» саясий партиясынын лидери Т.Элебесовдун кайрылуусун канааттандыруудан баш тартылсын.

2. Бул чечим Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

3. Бул чечимдин аткарылышын көзөмөлдөө Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын мүчөсү, шайлоочулардын жана шайлоо процессинин башка катышуучуларынын арыздарын жана даттанууларын кароо боюнча Жумушчу топтун жетекчиси А.Асаналиевге жүктөлсүн.

ТӨРАГА                                                                       Н.ШАЙЛДАБЕКОВА

Бишкек ш. 2017-жылдын 27-майы

№ 21