14.09.2020 №143 2020-жылдын 4-октябрынадайындалган Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоого коомдук байкоочуларды каттоо жөнүндө

2020-жылдын 4-октябрынадайындалган Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоого коомдук байкоочуларды каттоо жөнүндө

 

«Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10-1-беренесин, «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 7, 18-беренелерин, 2020-жылдын 2-июлундагы ПЖ №139 «Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоону дайындоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыгын, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2017-жылдын 11-июлундагы № 226 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Президентин, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын, жергиликтү үкеңештеринин депутаттарын шайлоодо жана Кыргыз Республикасынын референдумун өткөрүүдө коомдук байкоочуларды каттоонун тартиби жөнүндө» Жобону жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы

ЧЕЧИМ КЫЛАТ:

1. Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2020-жылдын 17-августундагы №77 чечими менен катталган «Эгль» коомдук фондунан коомдук байкоочу катары Адилов Азамат Маратовичтин каттоосу жокко чыгарылсын.

2. Бул чечим күчүнө кирген учурдан тартып, «Эгль» коомдук фондунан коомдук байкоочу катары Адилов Азамат Маратовичке берилген №5 күбөлүк анык эмес деп таанылсын.

3. 2020-жылдын 4-октябрына дайындалган Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешининдепутаттарын шайлоону даярдоо жана өткөрүү мезгилинде Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүүбоюнча борбордук комиссиясында«Эгль» коомдук фондунан коомдук байкоочулар болуп катталышсын:

- Омурканова Чолпон Аскербековна,

- Медетов Мирлан Кубатович.

4.«Эгль» коомдук фондунан коомдук байкоочуларынабелгиленген үлгүдөгү күбөлүк берилсин:

- Омурканова Чолпон Аскербековнага,

- Медетов Мирлан Кубатовичке.

5. Бул чечим Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

6. Бул чечимдин аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрагасынын орун басары А.Г. Бекматовго жүктөлсүн.

ТӨРАГА                                                                                                            Н.ШАЙЛДАБЕКОВА

Бишкек ш., 2020-жылдын 14-сентябры

№ 143