13.06.2021 №107 М. Токторбаевдин кызыкчылыгына С.К. Амановдун арызы жөнүндө (2021-ж.9-июну, кир.№ М-260)

М. Токторбаевдин кызыкчылыгына С.К. Амановдун арызы жөнүндө

(2021-ж.9-июну, кир.№ М-260)

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына (мындан ары – Борбордук шайлоо комиссиясы) 2021-жылы 9-июнда (кир.№ М-260) М. Токторбаевди Кызыл Кыштак айыл өкмөт башчысынын кызмат ордуна талапкер катары каттоого, М. Токторбаевди Кызыл Кыштак айыл өкмөт башчысынын кызмат ордуна талапкер катары каттоону жокко чыгарууну жараксыз деп таанууга Кара-Суу аймактык шайлоо комиссиясын (мындан ары – Кара-Суу АШК) милдеттендирүү жөнүндө маселени кароо өтүнүчү менен Кызыл Кыштак айыл өкмөт башчысынын кызмат ордуна талапкердин өкүлү С.К. Амановдон арыз түштү.

Арызда М. Токторбаев 2021-жылы 7-июнда Кызыл Кыштак айыл өкмөт башчысынын кызмат ордуна кайталап шайлоого катышуу үчүн Кара-Суу АШКга арыз жана тиешелүү документтерди бергени көрсөтүлөт.

2021-жылы 8-июнда Кара-Суу АШК М. Токторбаевдин дарегине кат жөнөтүп, анда кайталап шайлоону дайындоодо шайлоо жаңы талапкерлер менен өткөрүлөөрү көрсөтүлгөн.

Арыз ээси төмөнкү себептерден улам Кара-Суу АШКнын ал чечимине макул эмес.

Арыз ээси «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 38-беренесинин 2-бөлүгүнө ылайык: «кайра шайлоо өткөрүлгөн учурда, иш аракеттери шайлоону жараксыз деп таануу үчүн негиз болгон талапкерлер кайрадан шайлануучу орунга талапкерликке көрсөтүлүшү мүмкүн эмес. Конституциялык Мыйзамдын ушул беренесинин 3-бөлүгүндө эгерде мамлекеттик бийлик, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, шайлоо комиссияларынын кызмат адамдарынын чечимдери, аракеттери (аракетсиздиги) шайлоонун жыйынтыктарын жана (же) натыйжаларын жараксыз деп таануу үчүн негиз катары кызмат кылган учурда, кайра шайлоо шайлоого катышкан жана кайра шайлоого катышууну каалоолорун билдирген талапкерлердин, саясий партиялардын арасында өткөрүлөт» деп көрсөтөт.

Андан ары минтип билдирет: «Айыл өкмөт башчысын шайлоо тартиби жөнүндө» Жободо жаңы талапкерлер менен кайра шайлоого катышуу зарылчылыгын көрсөткөн бир дагы жобо жана ченем жок, демек, мыйзамдар жаңы талапкерлердин катышуусу менен айыл өкмөт башчыларын кайра шайлоо өткөрүүгө мүмкүнчүлүк бербейт».

Ушуга байланыштуу М. Токторбаевди Кызыл Кыштак айыл өкмөт башчысынын кызмат ордуна талапкер катары каттоого, М. Токторбаевди Кызыл Кыштак айыл өкмөт башчысынын кызмат ордуна талапкер катары каттоону жокко чыгарууну жараксыз деп таанууга Кара-Суу АШКны милдеттендирүүнү өтүнөт.

Борбордук шайлоо комиссиясы түшкөн арызды карап чыгып, тѳмѳндѳгүлѳрдү белгиледи.

«Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 42-беренесинин 4-бөлүгүнө ылайык арыз ээлери жана кызыкдар тараптар Кыргыз Республикасында шайлоо жана референдум ѳткѳрүүдѳ шайлоочулардын жана шайлоо процессинин башка катышуучуларынын даттанууларын жана арыздарын кароо боюнча Жумушчу топтун (мындан ары – Жумушчу топ) жыйналышынын убактысы жана орду жөнүндө кабарланган. Жумушчу топтун жыйналышында арыз ээси арызында келтирилген жүйөлөрдү ырастады.

Борбордук шайлоо комиссиясынын 2021-жылдын 4-июнундагы № 363 чечимине ылайык Кызыл Кыштак айыл өкмөт башчысын кайра шайлоо 2021-жылдын 18-июнуна дайындалып, аны саат 15-00дөн 18-00гө чейин өткөрүү белгиленген.

«Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 49-беренесинин 4-бөлүгүнө ылайык «Борбордук шайлоо комиссиясы айыл өкмөтүнүн башчысы шайланбай калган күндөн тартып 3 календардык күндүн ичинде кайра шайлоо дайындайт.

Жаңы талапкерликтерди көрсөтүү менен кайра шайлоо аймактык шайлоо комиссиясы тарабынан кайра шайлоо дайындалган күндөн тартып 15 календардык күндөн кечиктирбестен өткөрүлөт».

Борбордук шайлоо комиссиясы арыз ээси шилтеме берген «Айыл өкмөт башчысын шайлоо тартиби жөнүндө» Жобо айыл өкмөт башчысын шайлоодо добуш берүү жана добуш берүүнүн жыйынтыгын белгилөө, шайлоонун натыйжаларын аныктоо жол-жобосун, анын ичинде жаңы талапкерлердин катышуусу менен кайра шайлоо жол-жобосун белгилейт.

Атап айтканда, «Айыл өкмөт башчысын шайлоо тартиби жөнүндө» Жобонун 6-гл. 41,42,43-пункттарында минтип белгиленген: «41. Бул Жобонун 18, 35-пункттарында каралган негиздер келип чыккан учурларда, жаңы талапкерлерди көрсөтүү менен айыл өкмөт башчысын кайра шайлоо бул Жобонун II-VI главаларында белгиленген тартипте өткөрүлөт.

42. Борбордук шайлоо комиссиясы айыл өкмөт башчысы шайланбай калган күндөн тартып, үч календарлык күндүн ичинде жаңы талапкерлерди көрсөтүү менен кайра шайлоону дайындайт.

43. Жаңы талапкерлерди көрсөтүү менен кайра шайлоо аймактык шайлоо комиссиясы тарабынан кайра шайлоо дайындалгандан тартып 15 календарлык күндөн кечиктирилбестен өткөрүлөт».

Баяндалгандын негизинде, «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 49-беренесинин 4-бөлүгүн, «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча шайлоо комиссиялары жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 6, 7, 18-беренелерин, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2017-жылдын 7-июлундагы №212 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасында шайлоо жана референдум ѳткѳрүүдѳ шайлоо комиссиялары тарабынан шайлоочулардын жана шайлоо процессинин башка субьекттеринин (катышуучуларынын) арыздарын (даттанууларын) кароонун тартиби жѳнүндѳ» Жобону жетекчиликке алып,

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы тѳмѳндѳгүдѳй

 

ЧЕЧИМ КЫЛАТ:

 

1. М. Токторбаевдин арызын (2021-ж.9-июну, кир.№ М-260) канааттандыруудан баш тартылсын.

2. Ушул чечим Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

3. Ушул чечимдин аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасында шайлоо жана референдум ѳткѳрүүдѳ шайлоочулардын жана шайлоо процессинин башка катышуучуларынын арыздарын жана даттанууларын кароо боюнча Жумушчу топтун жетекчиси А.Т. Асаналиевге жүктѳлсүн.

 

ТӨРАГА                                                                                                               Н.ШАЙЛДАБЕКОВА

Бишкек ш., 2021-жылдын 13-июну

№ 107