07.10.2017 №103 А. Орозакунованын арызы жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына (мындан ары – Борбордук шайлоо комиссиясы) Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерТ.А. Сариевдин ыйгарым укуктуу өкүлү А.Орозакунова (мындан ары – арыз ээси) 2017-жылдын 3-октябрындагы кириш № 01-12/2570 арызы менен кайрылды.
Арыз ээси 2017-жылдын 3-октябрында МК «Азия» газетасынын интернет-сайтына (http://www.mk.kg) «Сариев канча турат?» деген баш сөз менен макала жарыяланган деп көрсөтөт.
Арыз ээси МК «Азиянын» редакциясы чындыкка коошпогон, Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер Темир Аргембаевич Сариевдин ар-намысына жана кадыр баркына шек келтирген маалыматты таратып жатат деп ырастайт.
Талапкердин шайлоо алдындагы штабы төмөнкүдөй баяндалган маалыматты төгүндөөнү талап кылат:
«Ушак-айыңдарга караганда, саясатчынын өзү өзүнө сатып алуучуларды издөө менен жигердүү алектенген, ошондуктан карыз болуп калган. Анткени өзүнүн кампаниясын ал, албетте, өзүнүн акчасына жүргүзбөстөн, чет өлкөдөн алып, чет өлкөлүк тааныштарына жеңиштен кийин пайдалуу контракттарга убада берген. Бирок же аз сурап койгонбу, же өтө көп талап кетишкенби, ушундай учурларда болуп жүргөндөй, акча капысынан түгөнүп калган.»;
«Сариевге СЖнын штабынан ортомчулар чыккан жана банкрот саясатчыга сунуш киргизген, ал андан баш тарта алган эмес. Сунуш иш жүзүндө төмөнкүдөй болгон: кампания боюнча карызды жабууга 4 миллион доллар жана СЖ жеңгенден кийин борбордун мээринин кызмат орду. Анын ордуна болор-болбос нерсени гана талап кылышкан. Шайлоо алдындагы үгүткө, өлкөнүн түндүгүндө гана жаңы күч менен киришүү.»;
«Мындайча айтканда, ушундай бүтүмдүн демөөрчүсү, божомол боюнча, Илмияновдун өзү болгон... Мынчалык «марттык» кайдан чыгып жатканын түшүнүү кыйын эмес. Чиновниктерден турган бүткүл вертикаль шайлоо алдындагы жарыш алардын пайдасында болбой жатканына өтө тынчсызданууда. Бабанов жарыштын лидери болуп, ошол бойдон келатат. Ал эми анын Төрөбаев менен биригиши алардын атаандаштарынын ар кандай, кала берсе татыктуу утулуу сценарийлерин жокко чыгарышы мүмкүн. Ал эми жеңилип калуу алардын бардыгы үчүн – бул жөн гана беш жылдык тыныгуу эмес. Бул – алар узак жылдар бою жем жеп келген бюджеттик акырдан кол жууп калуу. Бабанов жеңгенден кийин, убада кылгандай, ууру чиновниктерден турган вертикалды тазалай тургандыгы түшүнүктүү. Ал эми көпчүлүгү, баарынан мурда, торго түшөт. Андыктан «балдарды» түшүнүүгө болот, эптеп аман калуу керек. Жыйынтыгында сараңданып олтурбай, Сариевди баш-оту менен сатып алууну чечишкен.
Ошондуктан Сариев Түндүктө сайрап, Бабановдон бир аз санда болсо да добуштарды бөлүп кетиши үчүн акчаны ага жумшоону чечишкен. Мындай жагдай талапкердин өзүнүн штабында кескин реакцияны пайда кылды. Көпчүлүк кызматкерлер кампанияны ушундайча бурууга таптакыр макул болгон жок жана Сариев менен кызматташууну улантуудан баш тартты. Анын штабынын начальниги Ибраимованын жакындагы чуулгандуу кетиши – бул айсбергдин төбөсү гана. Чындыгында борбордук жана жергиликтүү штабдардын көп сандаган негизги кызматкерлери кетип калды. Адамдар мындай тамашага катыша албайбыз деп түз эле айтышты.»;
«Сариевге келсек, кыязы, ал жөнүндө унута баштоого убакыт жетти. Бир кездеги көрүнүктүү саясатчы саясий тарпка айланууда. Саясий көрстөн өзүнүн саясий багытын аныктай албай, дайыма көз ирмемдик жеке пайдасын көздөп, атаандаштардын лагерлеринин ортосунда калгандардын бараар жери.».
Арыз ээси интернет-басылма тараткан маалыматтар терс болуп саналат жана шайлоочулардын талапкерге карата мамилесине таасир этүү максатын көздөйт деп ырастайт. Ал гана эмес, жогоруда көрсөтүлгөн макалада жасалган бардык ырастоолор жана тыянактар же чындыкка коошпойт, же болбосо атайылап чындыкты бурмалайт.
Арыз ээси «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 28-беренесинин 5-бөлүгүнө ылайык, МК «Азияны» «Сариев канча турат?» деген макалага расмий төгүндөөнү жарыялоого милдеттендирүүнү жана билип туруп жалган маалыматтарга негизделген жана Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер Т.А. Сариевдин ар-намысына, кадыр-баркына жана иштиктүү аброюна зыян келтирген макаланы жарыялагандыгы үчүн МК «Азиянын» аккредитациясын кайра чакыртып алууну өтүнөт.
Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоону өткөрүүдө шайлоо алдындагы үгүттү жүргүзүү эрежелеринин сакталышына контролдук кылуу боюнча жумушчу топтун жана Кыргыз Республикасында шайлоону жана референдумдарды өткөрүүдө шайлоочулардын жана шайлоо процессинин башка субъекттеринин арыздарын жана даттанууларын кароо боюнча жумушчу топтун (мындан ары – Жумушчу топтор) биргелешкен отурумуна МК «Азия» газетасынын башкы редактору Александр Банников чакырылган.
Арыз ээси арызда келтирилген өзүнүн далилдерин жактады жана Борбордук шайлоо комиссиясына арыз бергенге чейин маселени тынч жол менен чечүүгө аракет кылганын билдирди, бирок тараптар жалпы пикирге келе албаганын түшүндүрдү.
МК «Азия» газетасынын башкы редактору Александр Банников бул макалага тиешем жок, бул аракетти МК «Азия» газетасынын редакциясынын кызматкерлери жана журналисттери жасаган жок деп түшүндүрдү.
Александр Банников МК «Азия» газетасы менен www.mk.kg интернет сайтынын, башкача айтканда, «MK RU» ортосунда франчайзинг келишими бар, МК «Азия» газетасы менен «MK RU» интернет сайты ар башка ресурстар деп билдирди. «MK RU Киргизия» бул «MK RU» интернет ресурсундагы бет, МК «Азия» газетасы материалдарды жөнөтөт, ал эми «MK RU» жарыялайт, ал Россия Федерациясынын Москва шаарында жайгашкан. Александр Банников «MK RU» интернет ресурсу Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоодо шайлоо алдындагы үгүттү жүргүзүү үчүн аккредитациядан өткөн эмес деп түшүндүрдү жана борбордук уюмга көрсөтүлгөн материалды алып салуу жана бул макалага төгүндөөнү жайгаштыруу үчүн интернет-сайтта орун берүү өтүнүчү менен кайрылууга даяр экенин билдирди.
Жумушчу топтор арызды, «MK RU» интернет-сайтындагы макаланы карап, арыз ээсин, МК «Азия» газетасынын башкы редактору Александр Банниковду угуп, төмөнкүлөрдү белгилейт.
«Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 28-беренесинин               5-бөлүгүнө ылайык, талапкерлер, алардын өкүлдөрү, саясий партиялардын, жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү, башка жактар, шайлоо алдындагы өнөктүктөргө катышууда билип туруп жалган маалыматтарга негизделген жана талапкерлердин, саясий партиялардын абийирине, ар-намысына же ишкер беделине зыян келтирген жарыялоолорго жол берүүгө укуксуз. Мындай жарыялоолорго жол берген жалпыга маалымдоо каражаттары талапкердин, саясий партиянын талабы боюнча төгүндөө жарыялоого же чындыкка ылайык келбеген же аны бурмалаган макалага же билдирүүлөргө түшүндүрмө жарыялоого милдеттүү. Төгүндөө же түшүндүрмө атайын рубрикада же болбосо жооп берилип жаткан маалымат басылган тилкеде, ошондой арип менен мезгилдүү басылманын кийинки санында, ал эми телекөрсөтүү же радио боюнча чыгып сүйлөөгө төгүндөө же түшүндүрмө - төгүндөө же түшүндүрмө келип түшкөн күндөн кийинки чыгарылышта берилет.
Баяндалганга байланыштуу, Борбордук шайлоо комиссиясы Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер Т.А. Сариевдин ыйгарым укуктуу өкүлү А. Орозакунованын даттануусу жарым-жартылай канааттандырылсын, МК «Азия» газетасынын башкы редактору www.mk.kg интернет-бетине жайгаштырылган «Сариев канча турат?» деген материалды алып салсын жана төгүндөөнү жарыяласын деген тыянакка келди.
«Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 28-беренесин, «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 7, 18-беренелерин жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы
ЧЕЧИМ КЫЛАТ:
1. Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер Т.А. Сариевдин ыйгарым укуктуу өкүлү А.Орозакунованын даттануусу жарым-жартылай канааттандырылсын.
2. МК «Азия» газетасынын башкы редактору www.mk.kg интернет-бетине жайгаштырылган «Сариев канча турат?» деген материалды алып салсын жана төгүндөөнү жарыяласын.
3. Ушул чечим Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.
4. Ушул чечимдин аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын аппаратынын жетекчиси Б.С. Жумагуловго жүктөлсүн.
 
ТӨРАГА                                   Н. ШАЙЛДАБЕКОВА
Бишкек ш., 2017-жылдын 7-октябры
№ 103