10.09.2023-ж. №212 Талапкер К.К. Самаковдун ыйгарым укуктуу ѳкүлү Д. Суйундук уулунун талапкер Ы.К. Кадыралиевага карата арызы жѳнүндѳ

Талапкер К.К. Самаковдун ыйгарым укуктуу ѳкүлү

Д. Суйундук уулунун талапкер Ы.К. Кадыралиевага карата

арызы жѳнүндѳ

2023-жылдын 6-сентябрында Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясына (мындан ары – Борборлдук шайлоо комиссиясы) №26 Ленин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкер К.К. Самаковдун ыйгарым укуктуу ѳкүлү Д. Суйундук уулунан арыз келип түшкѳн.

Арыз ээси талапкер Ы.К. Кадыралиева Ала-Тоо турак жай конушунун тургандары менен болгон жолугушууда түз эфир жүргүзүп, талапкердин сүйлѳгѳн сѳзүндѳ, эгерде депутат болуп шайланса, келечекте пенсиянын ѳлчѳмүн 12 миң сомго чейин жогорулатуу жѳнүндѳ айткандыгын билдирген.

Арыз ээси «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын (мындан ары – конституциялык Мыйзам) 28-беренесинин 3-бѳлүгүнѳ ылайык мындай билдирүү шайлоочулардын добуштарын сатып алууга болгон аракет деп эсептейт.

Конституциялык Мыйзамдын 28-беренесинин 3-бѳлүгүнѳ ылайык «Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан бекитилген тизмекке ылайык, талапкерлердин тизмесин көрсөткөн саясий партиянын символикасын, талапкердин сүрөтүн камтыган басылма үгүт материалдарын, төш белгилерди, футболкаларды, баш кийимдерди, моюн орогучтарды кошпогондо, шайлоо дайындалган учурдан тартып шайлоочуларды сатып алууга: шайлоочуларга акча каражаттарын төлөп берүүгө; шайлоочуларга белектерди жана башка материалдык баалуулуктарды тапшырууга; товарларды жеңилдетилген шартта сатууга; кандай болбосун товарларды акысыз таркатууга, акысыз же жеңилдетилген шарттарда кызмат көрсөтүүлөргө тыюу салынат».

Видеоматериалга ылайык, талапкер Ы.К. Кадыралиева пенсиялык тѳлѳмдѳрдүн ѳлчѳмүн жогорулатууну караган мыйзам долбоорун иштеп чыгаарын айтып, депутат болуп шайланса мүмкүн болуучу натыйжаларды баяндаган.

Конституциялык Мыйзамдын 22-беренесинин 10-бѳлүгүнѳ ылайык «Төмөнкүлөр шайлоо алдындагы үгүт деп таанылат:

1) тигил же бул талапкер, талапкерлердин тизмеси үчүн добуш берүүгө же болбосо аларга каршы добуш берүүгө үндөөлөр;

2) айрым талапкерлерге, саясий партияларга карата колдоону билдирүү;

3) талапкерди, талапкерлердин тизмесин шайлоонун же шайлабай коюунун мүмкүн болуучу кесепеттерин баяндап жазуу;

4) талапкерлердин, алардын кесиптик иштерине же алардын өздөрүнүн кызматтык (кызмат орундук) милдеттерин аткарууларына байланышпаган ишмердиги жөнүндө маалыматтарды таратуу».

Карап чыгуунун жыйынтыгы боюнча, Шайлоочулардын жана шайлоо процессинин башка катышуучуларынын арыздарын жана даттанууларын кароо, маалымдоо жана үгүт жүргүзүү маселелери боюнча жумушчу топ (мындан ары – Жумушчу топ) тарабынан талапкер К.К. Самаковдун ыйгарым укуктуу ѳкүлү Д. Суйундук уулунун арызын канааттандыруудан баш тартуу сунушталган, анткени үгүт жүргүзүү жолугушуусунда Ы.К. Кадыралиеванын сүйлѳгѳн сѳзүндѳ үгүт жүргүзүү мүнѳзү бар, башкача айтканда талапкердин шайлоо алдындагы программасы маалымдалат, демек бузуунун белгилери жок.

Баяндалгандардын негизинде, Жумушчу топтун чечимин эске алып, «Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 3, 4, 8-беренелерин жетекчиликке алып,

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы

ЧЕЧИМ КЫЛАТ:

1. Талапкер К.К. Самаковдун ыйгарым укуктуу ѳкүлү Д. Суйундук уулунун арызын канааттандыруудан баш тартылсын.

2. Бул чечим Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

3. Бул чечимдин аткарылышын көзөмөлдөө Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын мүчѳсү, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын Шайлоочулардын жана шайлоо процессинин башка катышуучуларынын арыздарын жана даттанууларын кароо, маалымдоо жана үгүт жүргүзүү маселелери боюнча жумушчу топтун жетекчиси
У. Жылкыбаевге жүктѳлсүн.

ТӨРАГА                                                                                                                  Н.ШАЙЛДАБЕКОВА

Бишкек ш., 2023-жылдын 10-сентябры

№212