10.09.2023-ж. №211 Талапкер Ы.К. Кадыралиеванын ыйгарым укуктуу ѳкүлү А.К. Шералиевдин шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүү шарттарынын бузулушу жѳнүндѳ арызы тууралуу

Талапкер Ы.К. Кадыралиеванын ыйгарым укуктуу ѳкүлү
А.К. Шералиевдин шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүү шарттарынын бузулушу жѳнүндѳ арызы тууралуу

2023-жылдын 9-сентябрында Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясына (мындан ары – Борбордук шайлоо комиссиясы) №26 Ленин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкер Ы.К. Кадыралиеванын ыйгарым укуктуу ѳкүлү А.К. Шералиевден арыз келип түшкѳн.

Арыз ээси Whatsapp мессенджер тобунда сүйлѳшүүлѳрдүн скриншотун тиркѳѳ менен шайлоо алдындагы күнү үгүт жүргүзүү шарттарынын бузулушу жѳнүндѳ маселени кароону суранган.

Келип түшкѳн арызды жана материалдарды карап чыгып, Шайлоочулардын жана шайлоо процессинин башка катышуучуларынын арыздарын жана даттанууларын кароо, маалымдоо жана үгүт жүргүзүү маселелери боюнча жумушчу топ (мындан ары – Жумушчу топ) тѳмѳндѳгүлѳрдү белгиледи.

2023-жылдын 9-сентябрындагы саат 10-11 деги скринге (сүрѳткѳ) ылайык «Адигене урпактары» Whatsapp мессенджер тобунда +996 707 333 157 телефон номеринен «Тагаев Руслан…» атынан үгүт видеоматериалы жѳнѳтүлгѳн, анда теледебаттагы талапкерлердин сүйлѳгѳн сѳздѳрүнѳн үзүндү жана талапкер Р.Т. Тагаевге добуш берүүгѳ чакырган үгүт ролигинин уландысы көрсөтүлөт. «Адигене урпактары» мессенджер тобунда 312 катышуучу бар.

Талапкерди каттоо үчүн Борбордук шайлоо комиссиясына берилген маалыматка ылайык аталган номер талапкер Р.Т. Тагаевдин жеке номери катары кѳрсѳтүлгѳн.

Жумушчу топтун жыйынында талапкер Р.Т. Тагаевдин ыйгарым укуктуу ѳкүлү А.И. Аманбаева бул номер талапкер Р.Т. Тагаевге таандык экендигин, «Адигене урпактары» мессенджер тобуна үгүт материалы жаңылыш жиберилгендигин билдирди. Ошондой эле шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүүнүн мѳѳнѳтү тууралуу мыйзам талаптары талапкерге белгилүү экендигин айткан.

«Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 23-беренесинин 1-бѳлүгүнѳ ылайык «Шайлоо алдындагы үгүт бардык талапкерлерди, талапкерлердин тизмелерин каттоо мөөнөтү аяктаган күндөн тартып башталат жана добуш берүү башталганга 24 саат калганда токтойт».

2023-жылдын 10-сентябрына дайындалган №26 Ленин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатын кайра шайлоону даярдоо жана ѳткѳрүү боюнча негизги уюштуруу-практикалык иш-чаралардын календардык планынына (БШКнын 12.07.2023ж. №65 токтому менен бекитилген) ылайык шайлоо алдындагы үгүт иштери
2023-жылдын 9-сентябрында саат 8-00 до токтотулат.

Баяндалгандардын негизинде, конституциялык Мыйзамдын 23-беренесин бузуу фактысын жана аталган номер талапкер Р.Т. Тагаевге таандык экендигин жана шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүүнүн мѳѳнѳтүн бузууну моюнуна алгандыгын эске алып, Жумушчу топ Р.Т. Тагаевди шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүү шарттарын бузгандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын Укук бузуулар жѳнүндѳ кодекси боюнча жоопкерчиликке тартууну сунуштады.

Кыргыз Республикасынын Укук бузуулар жѳнүндѳ кодексинин 65-беренесинин 1-бѳлүгүнѳ ылайык «Шайлоочу, байкоочу, талапкер же анын өкүлү, ишенимдүү адамы тарабынан шайлоо жөнүндө мыйзамдарда каралган шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүү шарттарынын бузулушу, - жеке жактарга 75 эсептик көрсөткүч өлчөмүндө айып пул салууга алып келет».

Келип түшкѳн арызды жана материалдарды карап чыгып, Жумушчу топтун чечимин эске алып, «Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 3, 4, 8-беренелерин, «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 28-беренесин жетекчиликке алып,

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы

ЧЕЧИМ КЫЛАТ:

1. Кыргыз Республикасынын Укук бузуулар жѳнүндѳ кодексинин 65-беренесинин 1-бѳлүгүнѳ ылайык талапкер Тагаев Русланбек Таштанбековичти жоопкерчиликке тартуу жѳнүндѳ маселени кароо үчүн материалдар Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын ыйгарым укуктуу кызмат адамына жѳнѳтүлсүн.

2. Бул чечим Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын

3. Бул чечимдин аткарылышын көзөмөлдөө Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын мүчѳсү, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын Шайлоочулардын жана шайлоо процессинин башка катышуучуларынын арыздарын жана даттанууларын кароо, маалымдоо жана үгүт жүргүзүү маселелери боюнча жумушчу топтун жетекчиси У. Жылкыбаевге жүктѳлсүн.

ТӨРАГА                                                                                                                   Н.ШАЙЛДАБЕКОВА

Бишкек ш., 2023-жылдын 10-сентябры

№211