07.08.2023 жыл №145 Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2022-жылдын 30-июнундагы № 224 чечимине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2022-жылдын 30-июнундагы № 224 чечимине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын (мындан ары – Борбордук шайлоо комиссиясы) 2022-жылдын 30-июнундагы №224 чечими менен Кыргыз Республикасынын шайлоо мыйзамдарын ѳркүндѳтүү боюнча Ведомстволор аралык жумушчу топ (мындан ары - Ведомстволор аралык жумушчу топ) түзүлгѳн.

Ведомстволор аралык жумушчу топтун катчылыгына Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Э.Н. Сулаймановдон (2023-жылдын 31-июлундагы кириш № 7/1188) аны Ведомстволор аралык жумушчу топтун курамына киргизүү тууралуу кайрылуусу келип түшкөн.

«Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 3,4,8-беренелеринин негизинде,

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы

ЧЕЧИМ КЫЛАТ:

1. Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2022-жылдын 30-июнундагы №224 чечими менен түзүлгѳн Кыргыз Республикасынын шайлоо мыйзамдарын ѳркүндѳтүү боюнча ведомстволор аралык жумушчу топтун курамына:

- Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин депутаты - Сулайманов Эльдар Нурланович киргизилсин.

2. Бул чечим Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

ТӨРАГА                                                                                                             Н.ШАЙЛДАБЕКОВА

Бишкек ш., 2023-жылдын 7-августу

№145