26.03.2021 №89 «2021-жылдын 11-апрелине дайындалган «КРнын Конституциясы жѳнүндѳ» КРнын Мыйзамынын долбоору боюнча референдумдун участкалары жѳнүндѳ» БШКнын 2021-жылдын 14-мартындагы № 65 токтомуна ѳзгѳртүүлѳрдү киргизүү тууралуу

«2021-жылдын 11-апрелине дайындалган «Кыргыз Республикасынын  Конституциясы жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору боюнча референдумдун (бүткүл элдик добуш берүүнүн) участкалары жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2021-жылдын 14-мартындагы № 65 токтомуна ѳзгѳртүүлѳрдү киргизүү тууралуу

«Кыргыз Республикасында шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча шайлоо комиссиялары жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 7-беренесинин 1-бѳлүгүнүн 2-пунктуна, «Кыргыз Республикасынын референдуму жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 21-беренесине жана «Кыргыз Республикасынын Конституциясы жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору боюнча референдум (бүткүл элдик добуш берүү) дайындоо тууралуу» Кыргыз Республикасынын 2021-жылдын 12-мартындагы № 31 Мыйзамына, «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча шайлоо комиссиялары жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 7, 18, 20-беренелерине ылайык,

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. «2021-жылдын 11-апрелине дайындалган «Кыргыз Республикасынын Конституциясы жѳнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору боюнча референдумдун (бүткүл элдик добуш берүүнүн) участкалары жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2021-жылдын 14-мартындагы № 65 токтомуна тѳмѳнкүдѳй ѳзгѳртүүлѳр киргизилсин:

- токтом тѳмѳнкүдѳй мазмундагы 1.1. пункт менен толукталсын:

«1.1. Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы 2021-жылдын 11-апрелинде «Кыргыз Республикасынын Конституциясы жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору боюнча референдумда

(бүткүл элдик добуш берүүдѳ) 2021-жылдын 10-январында ѳткѳрүлгѳн Кыргыз Республикасынын Президентин мѳѳнѳтүнѳн мурда шайлоодо түзүлгѳн Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары участкалык шайлоо комиссияларын бекитсин.».

2. Ушул токтом «Эркин Тоо» газетасына жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

3. Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын тѳрагасынын орун басары А.Г. Бекматовго жүктѳлсүн.

ТӨРАГА                                                                                                              Н. ШАЙЛДАБЕКОВА

Бишкек ш., 26 марты 2021-жыл

89