26.06.20ж. №117 Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоону өткөрүүдө жалпыга маалымдоо каражаттарын жана интернет-басылмаларды аккредитациялоонун тартиби жөнүндө Жобо тууралуу

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын
шайлоону өткөрүүдө жалпыга маалымдоо каражаттарын
жана интернет-басылмаларды аккредитациялоонун тартиби

жөнүндө Жобо тууралуу

“Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ” Кыргыз Республикасынын констиутциялык Мыйзамынын 11, 22-28-беренелерине ылайык, ошондой эле “Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча шайлоо комиссиялары жѳнүндѳ” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 7, 18-беренелерин жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы,

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. “Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоону өткөрүүдө жалпыга маалымдоо каражаттарын жана интернет-басылмаларды аккредитациялоонун тартиби жөнүндө” Жобо тиркемеге ылайык бекитилсин.

2. Ушул токтом “Эркин Тоо” газетасында жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтында жарыялансын.

3. Тѳмѳндѳгүлѳр күчүн жоготту деп таанылсын:

- “Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоону өткөрүүгө жалпыга маалымдоо каражаттарынын катышуусу жана аладры аккредитациялоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2015-жылдын 28-июлундагы № 84 токтому.

4. Ушул токтомдун аткарылышын кѳзѳмѳлдѳѳ Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын тѳрагасынын орун басары А.Г. Бекматовго жүктѳлсүн.

ТӨРАГА                                                                                                             Н. ШАЙЛДАБЕКОВА

Бишкек ш., 2020-жылдын 26-июну

№ 117