07.03.2020 № 68 «2020-жылдын 12-апрелине дайындалган Кыргыз Республикасынын Ош облусунун айрым жергиликтүү кеӊештеринин депутаттарын шайлоо боюнча шайлоо округдарынын схемаларын жана чек араларын бекитүү жөнүндө»

 

«2020-жылдын 12-апрелине дайындалган

Кыргыз Республикасынын Ош облусунун айрым жергиликтүү кеӊештеринин депутаттарын шайлоо боюнча шайлоо округдарынын схемаларын жана чек араларын бекитүү жөнүндө»

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын

2020-жылдын 21 февралындагы № 60 токтомунаөзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

 

      Өзгөн аймактык шайлоо комиссиясынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен макулдашылып кабыл алынган Мырза-Аке айылдык  шайлоо округдарынын схемаларына жана чек араларына өзгөртүү киргизүү жөнүндөгү 2020-жылдын 4-мартындагы №7- чечиминин негизинде, «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 7-беренесинин 1-бөлүгүнүн 2,4,5-пункттарына, «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 10-беренесине, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум    өткөрүү   боюнча    борбордук    комиссиясынын    2020-жылы  20-январындагы №4 токтому менен бекитилген “Шайлоо округдары менен шайлоо учактокторунун схемаларын жана чек араларын башкаруу тартиби жөнүндө” жобосуна ылайык, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы

                              

                                                               ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

1. «2020-жылдын 12-апрелине дайындалган Кыргыз Республикасынын Ош облусунун айрым жергиликтүү кеӊештеринин депутаттарын шайлоо боюнча шайлоо округдарынын схемаларын жана чек араларын бекитүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2020-жылдын 21-февралындагы №60 токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

- жогоруда аталган токтом менен бекитилген тиркемедеги Ош облусунун Өзгөн районунун Мырзе-Аке айылдык кеӊешинин округдары төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«Мырза-Аке айылдык кеңеши Мандаттын саны-21, анын ичинен 

9 мандат аялдар үчүн резерв.

№1 «Адыр” шайлоо округу (УШК №5113)

Бобору: Сулайманов атындагы орто мектеп.

Шайлоочулардын саны -954.

Мандаттардын саны-2, анын ичинен 1 мандат аялдар үчүн резерв.

Чек арасы: Адыр айылытолугу менен кирет.

№2 “Обком” шайлоо округу (УШК №5114)

Борбору: К.Калмурзаев атындагы орто мектеп.

Шайлоочулардын саны-1942.

Мандаттардын саны-4, анын ичинен 2 мандат аялдар үчүн резерв.

Чек арасы: Обком айылы толугу менен кирет.

№3 “Мырза-Аке” шайлоо округу (УШК №5115)

Дареги: Мырза-Аке айылы, Маданият үйү.

Шайлоочулардын саны-2250.

Мандаттардын саны-5, анын ичинен 2 мандат аялдар үчүн резерв

Чек арасы: Мырза-Аке айылы: К.Датка, М.Жээнбеков, Кара-Шоро,  К.Маркс, А.Карашов, М.Нурбаев, Б.Маметов, Көлдүк, К.Сакыев, Ш.Койлубаев, Ныязалы, С.Турганбаев, У.Курманалиев көчөлөрү.

№4 “Коммунист” шайлоо округу (УШК № 5116)

Дареги : Коммунист айылы, Т.Машрапов атындагы орто мектеби,

Шайлоочулардын саны-1616.

Мандаттардын саны-3, анын ичинен 1 мандат аялдар үчүн резерв.

Чек арасы: Коммунист айылы: А.Полотов, И.Турумбеков,. А.Мадоморов, Н.Танаев, Тынчтык, Пионерская, Н.Абдираимов көчөлөрү

№5 “Бабыр-Интернат” шайлоо округу (№5457- УШК, №5494 -УШК)

Бобору : С.Мойдунов атындагы орто мектеп.

Шайлоочулардын саны-2149.

Мандаттардын саны-4, анын ичинен 2 мандат аялдар үчүн резерв.

Чек арасы: Бабыр айылы:айылы толугу менен кирет.

№6 “Лесхоз” шайлоо округу (УШК №5532)

Борбору:  Лесхоз клубу.

Шайлоочулардын саны-1343.

Мандаттардын саны-3, анын ичинен 1 мандат аялдар үчүн резерв.

Чек арасы: Мырза-Аке айылы, ДСУ, Маметов, Жээнбеков, көчөлөрү.»

  2. Бул токтом «Эркин Тоо» газетасына жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

   3. Бул токтомдун тиркемеси тийиштүү жергиликтүү жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыялансын.

 4. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрагасынын орун басары А. Бекматовго жүктөлсүн.

                             ТӨРАГА                                                      Н. ШАЙЛДАБЕКОВА

 

Бишкек ш, 2020-жылдын  6-мартындагы
№ 68