№60 “Кыргыз Республикасынын Президентин, Жогорку Кеңешинин, жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын башчыларын, референдумун даярдоо жана өткөрүү менен байланышкан документтерди архивдерге

“Кыргыз Республикасынын Президентин, Жогорку Кеңешинин, жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын башчыларын, референдумун даярдоо жана өткөрүү менен байланышкан документтерди архивдерге өткөрүп берүү жана сактоо тартибине” өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
“Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын   4, 7, 18-беренелеринин негизинде, Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык келтирүү максатында, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы
ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2012-жылдын 18-январындагы № 11 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын Президентин, Жогорку Кеңешинин, жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын башчыларын, референдумун даярдоо жана өткөрүү менен байланышкан документтерди архивдерге өткөрүп берүү жана сактоо тартибине” (мындан ары-Тартип)
төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:
1) Тартиптин 1.1.-пунктчасынын бешинчи абзацы “Кыргыз Республикасынын” деген сөздөрдөн кийин “жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоонун натыйжалары жөнүндө” деген сөздөр менен толукталсын;
2) 1.2.-пунктчасы:
- биринчи абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
 «1.2. шайланган мөөнөттөрү аяктагандан кийин жок кылына турган документтер:”;
- төмөнкү мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын:
 «- Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерлерди, Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкерлердин тизмелерин каттоо менен байланышкан документтер;»;
- онунчу абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
 «-Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкердин мамлекеттик тилди билүү деңгээли жөнүндө сертификаттын көчүрмөсү;»;
3) 1.3.-пунктчасы:
- онунчу абзацындагы “добуш берүүнүн жыйынтыктары” деген сөздөрдөн кийин турган “шайлоочуларга берилген шайлоо бюллетендеринин дөмүрчөктөрү” деген сөздөр алып салынсын»;
- он экинчи абзац “чечимдер” деген сөздөн кийин “Жумушчу топтордун” деген сөздөр менен толукталсын»;
- он алтынчы абзац алып салынсын;
4) 2.-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
«төмөнкү документтер тиешелүү аймактык шайлоо комиссиясында, Кыргыз Республикасынын аймагынан тышкары шайлоону уюштуруу боюнча аймактык шайлоо комиссиясында шайлоонун натыйжалары расмий жарыялангандан кийин бир жыл ичинде сакталып, кийин мөөнөтсүз сактоого тийишүү шаарлардын жана райондордун же алардын филиалдарына өткөрүлүп берилет:»;
5) 2.2.-пунктчасында:
- үчүнчү абзац алып салынсын;
- алтынчы абзац алып салынсын;
- төмөнкү мазмундагы он алтынчы абзац менен толукталсын:
 «-идентификация өткөндүгү жөнүндө чектер, идентификация боюнча баштапкы жана жыйынтыктоочу отчеттор, автоматтык эсептөөчү урналардын нолдук жана жыйынтыктоочу отчеттору;».
2. Бул токтом «Эркин Тоо» газетасына жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.
3. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрагасынын орун басары А. Эшимовго жүктөлсүн.

ТӨРАГА                              Н. ШАЙЛДАБЕКОВА
Бишкек ш., 2018-жылдын  20-марты
№ 60