№525 2017-жылдын 15-октябрында Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоону өткөрүүнүн натыйжалары боюнча добуш берүүнүн жыйынтыктарына даттануу жөнүндө

«Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» конституциялык Мыйзамдын 37–беренесинин 1-бөлүгүнүн экинчи абзацына ылайык, «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана рефрендум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 7, 18-беренелерин жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын шайлоо жана рефрендум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер Т.Дж.Үметалиеванын даттануусу жөнүндө  Тиркемеге ылайык маалымат эске алынсын.

2. Ушул токтом «Эркин Тоо» газетасына жана Кыргыз Республикасынын шайлоо жана рефрендум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

3. Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын аппаратынын жетекчиси Б.С. Жумагуловго жүктөлсүн.

ТӨРАГА                                                     Н. ШАЙЛДАБЕКОВА

Бишкек ш., 2017-жылдын 30-октябры 
№ 525