№524 Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоодо добуш берүүнүн жыйынтыктары жөнүндө протоколдорду кабыл алуу боюнча жумушчу топтун маалыматы жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын (мындан ары – КР БШК) 2017-жылдын 18-октябрындагы №148/НИ буйругу менен аймактык шайлоо комиссияларынан КР БШКда шайлоо документтерин кабыл алуу боюнча жумушчу топ түзүлгөн.
Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоодо добуш берүүнүн жыйынтыктары жөнүндө протоколдорду кабыл алуу боюнча жумушчу топко 54 аймактык шайлоо комиссиясынан тиешелүү региондор боюнча добуш берүүнүн жыйынтыктары жөнүндө протоколдор (анын ичинде 2367 участоктон добуш берүүнүн жыйынтыктары жөнүндө протоколдор) келип түштү.
Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоодо добуш берүүнүн жыйынтыктары жөнүндө участкалык шайлоо комиссияларынан келип түшкөн протоколдордо камтылган маалыматтарды текшерүүсүнүн натыйжасында аймактык шайлоо комиссиялары «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 31, 35, 37-беренелеринин талаптарын бузууларды тапканын белгилеген. Аймактык шайлоо комиссиялары 8 шайлоо участогунда шайлоо бюллетендери идентификациялык чексиз берилгенин тапкан. Буга байланыштуу аймактык шайлоо комиссиялары 8 шайлоо участогунда добуш берүүнүн жыйынтыктарын жараксыз деп табуу, участкалык шайлоо комиссияларын таратуу, иштин материалдарын укук коргоо органдарына жөнөтүү чечимин кабыл алган (Чүй областынын Сокулук аймактык шайлоо комиссиясынын 2017-жылдын 17-октябрындагы №75 чечими менен №7269 шайлоо участогунда, Бишкек аймактык шайлоо комиссиясынын 2017-жылдын 21-октябрындагы №25 чечими менен №1243, КР ТИМдин №9036 шайлоо участокторунда, Жалал-Абад областынын Сузак аймактык шайлоо комиссиясынын 2017-жылдын 19-октябрындагы №71 чечими менен №2118, 2119, 2120, 2126 шайлоо участокторунда, Ош областынын Кара-Суу аймактык шайлоо комиссиясынын 2017-жылдын 20-октябрындагы №49/1 чечими менен №5180 шайлоо участогунда).
«Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 31, 37-беренелерин, «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 7-беренесин жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы
ТОКТОМ  КЫЛАТ:
1. №7269 шайлоо участогунда добуш берүүнүн жыйынтыктарын жараксыз деп табуу жөнүндө Чүй областынын Сокулук аймактык шайлоо комиссиясынын 2017-жылдын 17-октябрындагы №75 чечими, Бишкек шаарынын №1243 шайлоо участогунда жана КР ТИМдин №9036 шайлоо участогунда добуш берүүнүн жыйынтыктарын жараксыз деп табуу жөнүндө Бишкек аймактык шайлоо комиссиясынын 2017-жылдын 21-октябрындагы №25 чечими, №2118, 2119, 2120, 2126 шайлоо участокторунда добуш берүүнүн жыйынтыктарын жараксыз деп табуу жөнүндө Жалал-Абад областынын Сузак аймактык шайлоо комиссиясынын 2017-жылдын 19-октябрындагы №71 чечими, №5180 шайлоо участогунда добуш берүүнүн жыйынтыктарын жараксыз деп табуу жөнүндө Ош областынын Кара-Суу аймактык шайлоо комиссиясынын 2017-жылдын 20-октябрындагы №49/1 чечими бекитилсин.
2. Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоонун натыйжалары жөнүндө Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын протоколун, жыйынды таблицасын түзүү учурунда ушул токтомдун 1-пунктуна ылайык шайлоо участокторунда добуш берүүнүн  жыйынтыктарын  жараксыз деп табуу эске алынсын.
3. Ушул токтом «Эркин-Тоо» газетасына жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.
4. Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрагасынын орун басары А. Г. Бекматовго жүктөлсүн.
 
ТӨРАГА                                             Н. К. ШАЙЛДАБЕКОВА
 
Бишкек ш., 2017-жылдын «25» октябры
№ 524