№514 2017-жылдын 15-октябрына дайындалган Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоого чет өлкөлүк жалпыга маалымдоо каражаттарын жана интернет-басылмаларын аккредитациялоо жөнүндө

 “Кыргыз  Республикасынын  Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 11-беренесин, “Кыргыз Республикасында шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө”  Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 7-беренесинин 1-бөлүгүнүн  2 жана 21-пунктарын жетекчиликке алып, “Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоону даярдоо жана өткөрүүдө жалпыга маалымдоо каражаттарды жана интернет-басылмаларды аккредитациялоо жөнүндө” Жобонун 4-главасына ылайык Кыргыз  Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы  

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1.2017-жылдын 15-октябрына дайындалган Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоого чет өлкөлүк жалпыга маалымдоо каражаттары жана интернет-басылмалары тиркемеге ылайык аккредитациялансын.
2.Ушул токтом «Эркин-Тоо» газетасына жана Кыргыз Республикасынын шайлоо жана рефрендум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жайгаштырылсын.
3. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын  Президентин шайлоого даярдоонун жана өткөрүүнүн жүрүшү жөнүндө шайлоочуларды жана шайлоо процессинин башка катышуучуларын маалымдоо маселелери боюнча  жумушчу топтун жетекчиси А.Бекматовго жүктөлсүн.


Төрага                                           Н.Шайлдабекова
Бишкек ш, 2017-жылдын 12-октябры
 № 514