№502 Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер Торобаев Бакыт Эргешевичтин каттоосун жокко чыгаруу жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2017-жылдын 23-августундагы №362 токтому менен Б.Э. Торобаев Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер болуп катталган.
2017-жылдын 06-октябрында Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер Б.Э. Торобаевдан өз талапкерлигин алып салуу жөнүндө арыз келип түшкөн.
«Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 53-беренесине ылайык, Президенттин кызматына талапкер кандай гана болбосун убакта, бирок добуш берүү күнүнө 3 календардык күн калгандан кечиктирбестен, Борбордук шайлоо комиссиясына бул тууралуу жазуу жүзүндө арыз берүү менен шайлоого андан ары катышуудан баш тартууга укуктуу. Көрсөтүлгөн арыздын негизинде, талапкерди каттаган Борбордук шайлоо комиссиясы талапкердин каттоосун жокко чыгаруу тууралуу чечим кабыл алууга милдеттүү.
«Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 21, 53-беренелерин, «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 7-беренесинин 1-бөлүгүнүн 2-пунктун жетекчиликке алып, ошондой эле Б.Э. Торобаевдын 2017-жылдын 06-октябрындагы Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна өз талапкерлигин алып салуу жөнүндө берген арызынын негизинде Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы
 
ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер Б.Э. Торобаевдын каттоосу жокко чыгарылсын.
2. Ушул токтом күчүнө кирген учурдан тартып Б.Э. Торобаевга 2017-жылдын 23-августундагы №362 токтом менен бекитилип берилген Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкердин ырастамасы күчүн жоготту деп табылсын.
3. Ушул токтом күчүнө кирген учурдан тартып тиркемеге ылайык Б.Э. Торобаевдын шайлоо жана каржы маселелери боюнча ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн, ишенимдүү адамдарыннын ыйгарым укуктары токтотулсун.
4. Ушул токтом күчүнө кирген учурдан тартып тиркемеге ылайык Б.Э. Торобаевдын шайлоо жана каржы маселелери боюнча ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн, ишенимдүү адамдарыннын каттоо ырастамалары күчүн жоготту деп табылсын.
5.  Ушул токтом «Эркин Тоо» газетасына жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук шайлоо комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.
6.Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерлердин документтерин кабыл алуу боюнча жумушчу топтун жетекчисине жүктөлсүн

ТӨРАГА                                                                        Н. ШАЙЛДАБЕКОВА
Бишкек ш.,2017-жылдын 07-октябры
№502