№461 Бишкек шаарынын Свердлов районундагы №1330 шайлоо участкасынын дарегин өзгөртүү жөнүндө

№1330 шайлоо участкасынын дарегин өзгөртүү жөнүндө Бишкек аймактык шайлоо комиссиясынын кайрылуусунун негизинде, ошондой эле «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 7-беренесинин 1-бөлүгүнүн 2, 4-пункттарына ылайык, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы
 

ТОКТОМ КЫЛАТ:


1. Бишкек шаарынын Свердлов районундагы№1330 шайлооучасткасынындареги, СПИД менен күрөшүү жана профилактика боюнча шаардык борборунун имаратынан (дареги: Токтогул көчөсү, 62) №65 Экологиялык – экономикалык лицейинин имаратына(дареги: Гоголь көчөсү, 59) өзгөртүлсүн.
2. Бултоктом “ЭркинТоо” газетасынажанаКыргызРеспубликасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнчаборбордуккомиссиясынынрасмийсайтынажарыялансын.
3. Бултоктомдункөчүрмөсү Бишкек аймактык шайлоокомиссиясынажөнөтүлсүн.
4. Бултоктомдунаткарылышынконтролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнчаборбордуккомиссиясынынаппаратынынжетекчисиБ.Жумагуловгожүктөлсүн.

ТӨРАГА                                Н.ШАЙЛДАБЕКОВА

Бишкек ш., 2017-жылдын  20-сентябры
№ 461