№455 КР БШКнын 2011-жылдын 10-октябрындагы № 357 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна катталган талапкерлердин ортосунда шайлоо бюллетенине киргизүүнүн кезектүүлүгүн аныктоо боюнча чүчүкулакты өткөрүү тартиби жөнүнд

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2011-жылдын 10-октябрындагы № 357 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна катталган талапкерлердин ортосунда шайлоо бюллетенине киргизүүнүн кезектүүлүгүн аныктоо боюнча чүчүкулакты өткөрүү тартиби жөнүндө» жобого өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

«Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 30-беренесинин 3-бөлүгүнө ылайык, «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө»Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 6, 7, 18-беренелерин жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы
 
ТОКТОМ  КЫЛАТ:
1. Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2011-жылдын 10-октябрындагы № 357 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна катталган талапкерлердин ортосунда шайлоо бюллетенине киргизүүнүн кезектүүлүгүн аныктоо боюнча чүчүкулакты өткөрүү тартиби жөнүндө» жобого төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:
- экинчи абзацта «2011-жылдын 10-октябрынан кечиктирбестен» деген цифралар жана сөздөр «добуш берүү күнүнө чейин 25 календардык күндөн кечиктирбестен» деген цифраларга жана сөздөргө алмаштырылсын;
- алтынчы абзацта «Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү» деген сөздөр «Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерлердин документтерин кабыл алуу боюнча жумушчу тобунун мүчөлөрү» деген сөздөргө алмаштырылсын;
- 10-абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: «Андан соң алып баруучу чүчүкулакка катышуунун кезектүүлүгүн аныктоо үчүн Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясында Кыргыз Республикасынын Президенттигине талапкер кылып каттоо тартибинде талапкерлерди (талапкерлердин ыйгарым укуктуу өкүлдөрүн) чакырат. Натыйжалар «Чүчүкулакка талапкерлердин (талапкерлердин ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн) катышуусунун кезектүүлүгүн аныктоо жөнүндө» протоколго (№1 тиркеме) киргизилет. Андан ары чүчүкулакка катышуунун белгилүү кезектүүлүгү боюнча ар бир талапкер (талапкердин ыйгарым укуктуу өкүлү) лотту алып чыгат жана лотту катышып олтургандардын бардыгына көрсөтүп, номерди жарыя кылат, ал «Шайлоо бюллетенине киргизүүнүн кезектүүлүгүн аныктоо боюнча катталган талапкерлердин ортосунда чүчүкулакты өткөрүүнүн натыйжалары жөнүндө» протоколго (№2 тиркеме) киргизилет»;
- 12-абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: «Өткөрүлгөн чүчүкулактын натыйжалары боюнча маалыматтар тиешелүү протоколдорго киргизилет»;
- 13-абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: «Протоколдорго Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерлердин документтерин кабыл алуу боюнча жумушчу тобунун мүчөлөрү, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын катышып олтурган мүчөлөрү, талапкерлер (талапкерлердин ыйгарым укуктуу өкүлдөрү) кол коет».
2. «Чүчүкулакка талапкерлердин (талапкерлердин ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн) катышуусунун кезектүүлүгүн аныктоо жөнүндө» протоколдун формасы (№1 тиркеме) бекитилсин.
3. «Шайлоо бюллетенине киргизүүнүн кезектүүлүгүн аныктоо боюнча катталган талапкерлердин ортосунда чүчүкулакты өткөрүүнүн натыйжалары жөнүндө» протоколдун формасы (№2 тиркеме) бекитилсин.
4. Ушул токтом «Эркин-Тоо» газетасына жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.
5. Ушул токтомдун аткарылышын контролдооКыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерлердин документтерин кабыл алуу боюнча жумушчу тобунун жетекчисинежүктөлсүн.
 
ТӨРАГА                                            Н.ШАЙЛДАБЕКОВА
Бишкек шаары, 2017-жылдын 18-сентябры
№ 455