№454 Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2015-жылдын 31-июлундагы №102 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын аймагынан тышкары жашаган же жүргөн Кыргыз Республикасынын жарандарынын Кыргыз Республ

Кыргыз Республикасынын Борбордук шайлоо комиссиясынын 2020-жылдын 26-июнундагы №120 токтомуна ылайык күчүн жоготту.

«Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын 2017-жылдын 5-июнундагы № 96 конституциялык Мыйзамынын 2-беренесине, «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 6, 7, 18-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы
 
ТОКТОМ  КЫЛАТ:
 
1. Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2015-жылдын 31-июлундагы № 102 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын аймагынан тышкары жашаган же жүргөн Кыргыз Республикасынын жарандарынын Кыргыз Республикасынын Президентин, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоого жана Кыргыз Республикасынын референдумдарына катышуусун уюштуруу жөнүндө» жобого төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:
1) расмий тилдеги текстте 1.1-пунктта «в выборах» деген сөздөрдөн кийин «Президента Кыргызской Республики» деген сөздөр менен толукталсын;
2) 1.4-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: «1.4. Эмгекке жөндөмдүү, шайлоо күнүнө карата 18 жашка толгон, добуш берүү күнүнө карата жигердүү шайлоо укугуна ээ болгон жана мыйзамдарда белгиленген тартипте биометрикалык каттоодон өткөн Кыргыз Республикасынын жарандары шайлоого жана референдумдарга катышууга укуктуу»;
3) 1.6-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: «1.6. Кыргыз Республикасынын аймагынан тышкары жашаган же жүргөн Кыргыз Республикасынын жарандары Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген бүткүл толук шайлоо укуктарына ээ»;
4) 2.1-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: «2.1. Чет мамлекеттердин аймактарында шайлоону жана референдумду уюштуруу-техникалык жактан камсыз кылуу өзүнүн дипломатиялык өкүлчүлүктөрү жана консулдук мекемелери аркылуу Тышкы иштер министрлигине жүктөлгөн»;
5) 2.2-пунктта «чет мамлекеттердин» деген сөздөр «шайлоочулардын, референдумдун катышуучуларынын тизмелерин тактоо үчүн, ошондой эле чет мамлекеттердин» деген сөздөр менен алмаштырылсын;
6) 2-глава төмөнкүдөй мазмундагы 2.3-пункт менен толукталсын: «2.3 Шайлоо комиссиялары Кыргыз Республикасынын аймагынан тышкары жашаган же жүргөн Кыргыз Республикасынын жарандарынын арасында төмөнкүдөй маалыматтык-түшүндүрүү ишин жүргүзүүгө тийиш:
- чет өлкөлөрдөгү консулдук мекемелердин, чет өлкөлөрдөгү КР жарандары менен иштеген коомдук уюмдардын расмий сайттарына, социалдык тармактарга, интернет-басылмаларга шайлоо жөнүндө, чет өлкөлөрдө убактылуу жашаган же жүргөн Кыргыз Республикасынын жарандарынын шайлоого катышуусунун тартиби жөнүндө маалыматтарды даярдоо жана жайгаштыруу боюнча;
- Кыргыз Республикасынын аймагынан тышкары жүргөн шайлоочуларга Кыргыз Республикасынын аймагынан тышкары жерде добуш берүүнүн өзгөчөлүктөрү жөнүндө маалымдоо боюнча;
- шайлоочулардын (референдумдун катышуучуларынын) тизмелеринде КР аймагынан тышкары жүргөн шайлоочуларды тактоонун (киргизүүнүн) мөөнөттөрү жана өзгөчөлүктөрү боюнча.
Чет өлкөлөрдөгү шайлоочулардын тизмелерин тактоо жана шайлоочулардын (референдумдун катышуучуларынын) биометриикалык маалыматтарын чогултуу үчүн Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик миграция кызматы, Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги участкалык шайлоо комиссиялары менен бирдикте шайлоо мезгилинде Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жердеги ишканаларга (уюмдарга, мекемелерге) ишке орношкон Кыргыз Республикасынын жарандары менен маалыматтык-түшүндүрүү иштерин жүргүзүүгө тийиш»;
7) 3.1-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: «3.1. Шайлоо комиссиялары жана референдумдун участоктору Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык КР ТИМдин сунушу боюнча Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы тарабынан Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнүн жана консулдук мекемелеринин аймагында гана түзүлөт»;
8) «Кыргыз Республикасынын аймагынан тышкары участкалык шайлоо комиссиялары ошол мамлекеттердин аймагында турган Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнүн же консулдук мекемелеринин жетекчилери тарабынан түзүлөт жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы тарабынан бекитилет» деген мазмундагы 3.2-пункт алып салынсын;
9) 4.1-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: «4.1. Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары шайлоону жана референдумду уюштуруу жана өткөрүү боюнча аймактык шайлоо комиссиясынын ыйгарым укуктарын Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы аткарат»;
10) 4.2-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: «4.2. Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары шайлоону уюштуруу жана референдумду өткөрүү боюнча аймактык шайлоо комиссиясынын ыйгарым укуктары жана статусу «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 5-главасында аныкталат»;
11) 5.2-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: «5.2. Чет мамлекеттердин аймагында шайлоону уюштуруунун жана референдумду өткөрүүнүн өзгөчөлүктөрүнө байланыштуу ар бир участоктогу шайлоочулардын саны жөнүндө жана шайлоо комиссияларынын сандык жана сапаттык курамы жөнүндө «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 19-беренесинде көрсөтүлгөн талаптар Кыргыз Республикасынын аймагынан тышкары жерде шайлоо участокторун түзүү учурунда колдонулбайт»;
12) 5.3-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: «5.3. Участкалык шайлоо комиссияларынын курамдарын Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин сунушу боюнча Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы түзөт»;
13) 6.2-пункттун биринчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: «6.2 Кыргыз Республикасынын аймагынан тышкары жашаган жана жүргөн, консулдук эсепке турган жана биометрикалык каттоодон өткөн шайлоочулар жөнүндө маалыматтар тиешелүү дипломатиялык өкүлчүлүктөрдүн же консулдук мекемелердин жетекчилери тарабынан түзүлөт жана добуш берүү күнүнө чейин 80 календардык күндөн кечиктирбестен Тышкы иштер министрлиги аркылуу Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматына берилет»;
14) 6.3-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: «6.3. Участкалык шайлоо комиссиясы шайлоочулар менен тааныштыруу үчүн шайлоочулардын алдын ала тизмесин добуш берүү күнүнө чейин 60 календардык күн мурда илүүгө милдеттүү»;
15) 6-глава төмөнкүдөй мазмундагы 6.3-1-пункт менен толукталсын: «6.3-1. Ар бир шайлоочу ар кандай катаны же так эместикти, ошондой эле ал шайлоочулардын алдын ала тизмесинде жок экенин тапкан учурда добуш берүү күнүнө чейин 15 календардык күндөн кечиктирбестен тиешелүү участкалык шайлоо комиссиясына ырастаган документтердин көчүрмөлөрүн тиркеп, арыз менен кайрылууга укуктуу. Бул арызды участкалык шайлоо комиссиясы аны тизмеге киргизүү боюнча тиешелүү чараларды көрүү, каталарды же так эместиктерди оңдоо жана кароого ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга жөнөтүү үчүн тиешелүү аймактык шайлоо комиссиясындагы Борбордук шайлоо комиссиясынын системалык администраторуна тез арада берет. Бул арызга жоопту ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган аны шайлоочулардын алдын ала тизмесине киргизген, жоопту кийин шайлоочуга жөнөтүү үчүн каталарды же так эместиктерди оңдогон күндөн тартып 2 календардык күндөн кечиктирбестен тиешелүү аймактык шайлоо комиссиясындагы Борбордук шайлоо комиссиясынын системалык администраторуна жөнөтөт»;
16) 6-глава төмөнкүдөй мазмундагы 6.3-2-пункт менен толукталсын: «6.3-2. Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жүргөн Кыргыз Республикасынын жарандарынын биометрикалык маалыматтарын чогултууну Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүктөрү же консулдук мекемелери жүзөгө ашырат»;
17) 6.4-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: «Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жашаган же жүргөн ар бир шайлоочу добуш берүү күнүнө чейин 15 календардык күндөн кечиктирбестен – Кыргыз Республикасынын жаранынын паспортунун (ID-карта), ал эми ал жокто Кыргыз Республикасынын жаранынын жалпы жарандык паспортунун, кызматтык же дипломатиялык паспорттун көчүрмөсүн тиркөө менен Борбордук шайлоо комиссиясы белгилеген үлгүдөгү арызды участкалык шайлоо комиссиясына берүү аркылуу шайлоо дареги боюнча добуш берүү ниети жөнүндө арыз берүүгө укуктуу.
Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары убактылуу жүргөн Кыргыз Республикасынын жарандары шайлоонун натыйжалары аныкталгандан кийин 10 календардык күн өткөнгө чейин колдонула турган (убактылуу) консулдук эсепке коюу менен № 2 форма боюнча арызды участкалык шайлоо комиссиясына берүү аркылуу шайлоо дареги боюнча добуш берүүгө укуктуу».
18) 6-глава төмөнкүдөй мазмундагы 6.4-1-пункт менен толукталсын: «6.4-1. Участкалык шайлоо комиссиялары добуш берүү күнүнө чейин 20 календардык күн мурда шайлоочулардын таанышуусу үчүн шайлоочулардын контролдук тизмелерин илүүгө милдеттүү»;
19) 6-глава төмөнкүдөй мазмундагы 6.5-1-пункт менен толукталсын: «6.5-1. Тиешелүү участкалык шайлоо комиссиялары добуш берүү күнүнө чейин 3 календардык күндөн кечиктирбестен тиешелүү шайлоо участогунун шайлоочуларынын биротоло тизмелеринин экинчи кагаз нускасын шайлоо участогуна илүүгө милдеттүү. Шайлоочу же байкоочу шайлоочулардын илинген биротоло тизмелеринин фотого, видеого тартышына чек коюлбайт»;
20) 7.2-пункттун 1-абзацында «же болбосо ушул Жобо менен белгиленген тартипте» деген сөздөр алып салынсын;
21) 7.2-пункттун төртүнчү абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: «Шайлоо, референдум аяктагандан жана добуш берүүнүн жыйынтыктары чыгарылгандан кийин АЭУ жана комплекттери (эске тутуунун SD картасы, топтоочу USB жана административдик Smart карта) участкалык шайлоо комиссиясынын төрагасы же катчысы тарабынан Акт боюнча Борбордук шайлоо комиссиясынын АЭУну пайдалануу боюнча секторунун кызматкерине өткөрүп берилет. Кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын бир нускасы Борбордук шайлоо комиссиясына берилет»;
22) 8.1-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: «8.1. Шайлоо жана референдум күнү добуш берүү Кыргыз Республикасынын жараны жашаган же жүргөн мамлекеттин жергиликтүү убактысы боюнча саат 8ден саат 20га чейин жүргүзүлөт»;
23) 8.3-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: «8.3. Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары добуш берүүнүн жана добуш берүүнүн жыйынтыктарын чыгаруунун тартибин уюштуруу «Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоодо добуш берүүнү уюштуруу, добуш берүүнүн жыйынтыктарын белгилөө жана шайлоонун натыйжаларын аныктоо жөнүндө» жобого, «Жарандардын айрым категорияларынын добуш берүүсүнүн тартиби жөнүндө» жобого, «Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоодо добуш берүүнү уюштуруу жана тартиби, шайлоо комиссиялары добуш берүүнүн жыйынтыктарын белгилөөсү жөнүндө» жобого жана «Кыргыз Республикасынын референдумун өткөрүүдө добуш берүүнү уюштуруу жана тартиби, шайлоо комиссиялары добуш берүүнүн жыйынтыктарын белгилөөсү жөнүндө» жобого ылайык жүргүзүлөт, ошондой эле усулдук жардам катарында КР БШК берүүчү Автоматтык эсептөөчү урналарды пайдалануу боюнча окуу куралы колдонулат»;
24) 9.1-пункттун биринчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: «Шайлоодо жана референдумдарда добуш берүү аяктагандан кийин участкалык шайлоо комиссиясы добуш берүүнүн жыйынтыктары жөнүндө протоколду түзөт. Добуш берүүнүн жыйынтыктары жөнүндө протоколдун биринчи нускасы ага кол коюлгандан кийин шайлоо документтери жана референдумду өткөрүү боюнча документтер, анын ичинде шайлоо бюллетендери, шайлоочулардын, референдумдун катышуучуларынын тизмелери, арыздар (даттануулар), алар боюнча кабыл алынган чечимдер, участкалык шайлоо комиссиясы түзгөн актылар, автоматтык эсептөөчү урналардын отчеттору, идентификациялоо боюнча алгачкы жана жыйынтык отчет менен бирдикте 7 календардык күндөн кечиктирбестен участкалык шайлоо комиссиясынын төрагасы же болбосо катчысы тарабынан Бишкек аймактык шайлоо комиссиясына жеткирилет»;
25) 9.2-пунктта «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» конституциялык Мыйзамдын 36-беренесине, «Кыргыз Республикасынын референдуму жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамдын 36-беренесине ылайык,» деген сөздөр алып салынсын;
26) 10.1-пунктта «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамдын 40-беренесинин 1-бөлүгүнө, «Кыргыз Республикасынын референдуму жөнүндө» конституциялык Мыйзамдын 42-берененин 1-бөлүгүнө ылайык» деген сөздөр алып салынсын.
2. Ушул токтом «Эркин-Тоо» газетасына жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.
3. Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын Аппаратынын жетекчиси Б.С. Жумагуловго жүктөлсүн.

ТӨРАГА                                                           Н.ШАЙЛДАБЕКОВА
Бишкек шаары, 2017-жылдын 15-сентябры
№ 454