№452 Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 16-жылдын 17-ноябрындагы №216 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдумун өткөрүүдө айрым категориядагы жарандардын шайлоо укуктарын...

Шайлоонун жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын айрым категориядагы жарандарын эркин аң-сезимдүү билдирүүгө түрткү берүүчү маалыматтык камсыз кылуу, ошондой эле шайлоочуларды маалыматтык материалдар жана башка жеткиликтүү ыкмалар менен өз убагында жана анык кабарландыруу боюнча ишти уюштуруу максатында «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 22-беренесине ылайык, «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 7-беренесинин 1-бөлүгүнүн 2, 20, 23-пункттарын жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:


1. «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдумун өткөрүүдө айрым категориядагы жарандардын шайлоо укуктарын камсыз кылуу жөнүндө» Жобо төмөнкү мазмуундагы 7-глава менен толукталсын:
7. «Айрым категориядагы жарандарды кабарландыруу боюнча ишти уюштуруу жана алардын арасында шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүүнүн тартиби»;
7.1. Шайлоолорду маалыматтык камсыз кылуу өзүнө шайлоочуларды кабарландырууну, шайлоо алдындагы үгүттү камтыйт жана жарандардын эркин аң-сезимдүү билдирүүсүнө жана шайлоонун ачык-айкындуулугуна түрткү берет.
7.2. Шайлоочуларды кабарландыруу мамлекеттик органдарга жана шайлоо комиссияларына жүктөлөт.
7.3. Уюмдардын жана социалдык тейлөөчү жана саламаттыкты сактоо мекемелеринин, аскер бөлүктөрүнүн, кылмыш жасоого шектелүүчү жана айыпталуучу катары камакта кармалып турган адамдар турган мекемелердин жетекчилери аймагында аталган мекемелер жана аскер бөлүктөрү турган шайлоо комиссиялары менен биргеликте айрым категориядагы жарандарды алдыда боло турган шайлоо жана референдум жөнүндө өз убагында жана анык кабарландыруу үчүн жоопкерчилик тартат.  
7.4. Социалдык тейлөөчү жана саламаттыкты сактоо мекемелеринин, аскер бөлүктөрүнүн, кылмыш жасоого шектелүүчү жана айыпталуучу катары камакта кармалып турган адамдар турган мекемелердин орун жайларында кабарландыруу максатында шайлоо дайындалган учурдан тартып маалыматтык материалдарды илип коюу үчүн атайын жеткиликтүү жерлер уюштурулат. 
Шайлоого тийиштүү маалыматтык материалдар аталган мекемелердин жана аскер бөлүктөрүнүн жетекчилерине тийиштүү шайлоо комиссиялары тарабынан берилет. 
7.5. Маалыматтык материалдардын мазмууну объективдүү, анык болууга тийиш, талапкерлердин, саясий партиялардын теңдигин бузбоого тийиш. Маалыматтык материалдарда кайсы бир талапкерге, саясий партияга, референдумдун «макул»/«каршы» тобуна артыкчылык берилбөөгө тийиш. 
7.6. Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерлердин ар бирине, Жогорку Кеңешке же шаардык кеңешке шайлоо үчүн талапкерлердин тизмесин көрсөткөн партияларга, референдумдун «макул»/«каршы» топторуна социалдык тейлөөчү жана саламаттыкты сактоо мекемелериндеги, аскер бөлүктөрүндөгүжарандар арасында шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүүнүн тең шарттары камсыз кылынат. 
Өзгөчө режимде тургандыгына байланыштуу кылмыш жасоого шектелүүчү жана айыпталуучу катары камакта кармалып турган жарандар арасында үгүттөө талапкерлер, саясий партиялардын өкүлдөрү, алардын ишенимдүү кишилери, ыйгарым укуктуу өкүлдөрү,  референдумдун «макул»/«каршы» тобунун өкүлдөрү менен жолугушуу таризинде өткөрүлбөйт. Аталган категориядагы шайлоочуларды үгүттөө нускалары тийиштүү шайлоо комиссиялары тарабынан аталган мекемелердин жетекчилерине берилген басма үгүт материалдарын таратуу таризинде гана жүргүзүлөт. Талапкерлерге, саясий партияларга өзүнүн үгүт материалдарын таратуу үчүн тең шарттар камсыздалууга тийиш. 
7.7. Шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүү бардык талапкерлерди, талапкерлердин тизмесин каттоо мөөнөтү аяктаган күндөн тартып башталат жана добуш берүүгө 24 саат калганда токтотулат. 
7.8. Талапкерлердин, саясий партиялардын өкүлдөрүнүн, алардын ишенимдүүкишилеринин, ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн,  референдумдун «макул»/«каршы» тобунун өкүлдөрүнүн социалдык тейлөөчү жана саламаттыкты сактоо мекемелериндеги, аскер бөлүктөрүндөгү жарандар менен жолугушууларын уюштуруу аймактык шайлоо комиссияларына жана жогоруда көрсөтүлгөн мекемелердин жетекчилерине, аскер бөлүктөрүнүн командирлерине жүктөлөт. 
Борбордук шайлоо комиссиясынын атайын өкүлүнүн суроо талабы боюнча көрсөтүлгөн мекемелердин жетекчилери, аскер бөлүктөрүнүн командирлери аларда турган шайлоочулар талапкерлердин, саясий партиялардын өкүлдөрүнүн, алардын ишенимдүү кишилеринин, ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн,  референдумдун «макул»/«каршы» тобунун өкүлдөрүнүн жолугушуусу өткөрүлө турган күндү белгилейт. Алынган маалыматтын негизинде жолугушуулардын графиги түзүлөт, ал аймактык шайлоо комиссиясы тарабынан жеткиликтүү жерге илинип коюлат. 
Аймактык шайлоо комиссиясы талапкерлерди, саясий партиялардын өкүлдөрүн, алардын ишенимдүү кишилерин, ыйгарым укуктуу өкүлдөрүн,  референдумдун «макул»/«каршы» тобунун өкүлдөрүн график жөнүндө кабарландырат.
7.9. Ар бир мекемеде үгүт жүргүзүүмезгилинде шайлоо комиссиялары тарабынан белгиленген графикке ылайык жана талапкерлер, саясий партиялар, ыйгарым укуктуу өкүлдөр, ишенимдүү кишилер тарабынан белгиленген убакытка мекемелердин жетекчилери тарабынан акысыз берилген орун жайлар жөнүндө арызга ылайык бир жолу жалпы жолугушуу өткөрүлөт. 
Жолугушууга катышуу жөнүндө арызда милдеттүү түрдө ФАА жана байланыш маалыматтары көрсөтүлөт. 
Жогоруда көрсөтүлгөн мекемелердеги шайлоочулар менен жолугушууларда бир талапкерден, саясий партиядан, референдумдун «макул»/«каршы» тобунан экиден көп эмес өкүл катыша алат. 
7.10. Талапкерлердин жана/же алардын ишенимдүү кишилеринин бардык жолугушууларында аймактык же участкалык шайлоо комиссиясынын өкүлү милдеттүү түрдө катышат.
7.11. Шайлоо комиссиялары мыйзамдарда белгиленген тартипте шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүү тартибинин сакталышын контролдойт. Мекемелердин жетекчилери шайлоо комиссияларына кол кабыш кылууга жана маалыматтык жана үгүттөө иш-чараларын өткөрүүдө коопсуздукту камсыз кылууга милдеттүү. 
2. Ушул токтом “Эркин Тоо” газетасына жарыялансын жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жайгаштырылсын.
3. Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын мүчөсү – Кыргыз Республикасынын ден соолугу боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарынын шайлоо укуктарын жакшыртуу боюнча Жумушчу топтун жетекчиси Б.С. Кадыровко жүктөлсүн. 


ТӨРАГА                                          Н.ШАЙЛДАБЕКОВА

Бишкек ш., 2017-жылдын 15-сентябрь

№452