12.12.2020 №445 Токтосунов Кубанычбек Абдышевичти Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер катары каттоодон баш тартуу жөнүндө

2020-жылдын 14-ноябрында Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына (мындан ары – Борбордук шайлоо комиссиясы) Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна өзүнүн талапкерлигин өзүн-өзү көрсөтүү тартибинде көрсөтүү жөнүндө Токтосунов Кубанычбек Абдышевичтен арыз келип түшкөн.

«Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын (мындан ары – конституциялык Мыйзам) 48-беренесинин 2-бөлүгүнө ылайык, Кыргыз Республикасынын Президентин мөөнөтүнөн мурда шайлоо өткөрүүдө шайлоо  иш-аракеттеринин мөөнөттөрү чейрекке кыскартылат.

Конституциялык Мыйзамдын 50-беренесинин 4-бөлүгүнө ылайык, К.А. Токтосуновго Кыргыз Республикасынын Конституциясынын жана конституциялык Мыйзамдын талаптарына ылайык келе тургандагы жөнүндө маалымдама берилген.

Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 62-беренесинин 2-бөлүгүнө ылайык «30 миңден кем эмес шайлоочунун кол тамгасын топтогон адам Президенттикке талапкер болуп каттала алат».

Конституциялык Мыйзамынын 49-беренесинин 1-бөлүгүнө ылайык, “Шайлоочулардын 30 миңден кем эмес колун топтогон жана өзүнүн жеке каражатынан же болбосо өз шайлоо фондунун каражатынан Борбордук шайлоо комиссиясынын атайын эсебине мыйзамда белгиленген эсептик көрсөткүчтүн он миң эсе өлчөмүндө шайлоо күрөөсүн төккөн адам Президенттикке талапкер болуп каттала алат”.

Конституциялык Мыйзамдын 52-беренесинин 7-бөлүгүнө ылайык «Президенттикке талапкерди колдоп кол чогултуу боюнча кол коюу барактары, мыйзамда белгиленген эсептик көрсөткүчтүн он миң эселенген өлчөмүндөгү шайлоо күрөөсүн төлөгөндүгүн ырастаган документ менен бирге ыйгарым укуктуу өкүлдөр тарабынан шайлоо күнүнө чейин 50 календардык күндөн кечиктирбестен Борбордук шайлоо комиссиясына өткөрүп берилет». 

Конституциялык Мыйзамдын 48-беренесинин 2-бөлүгүн эсепке алуу менен, Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер аны колдогондордун кол тамгаларын топтоо боюнча кол коюу барактарын шайлоо күнүнө чейин 37 күн калгандан кечиктирбестен, тактап айтканда, 2020-жылдын 4-декабрына чейинки мөөнөттө өткөрүп берүүгө тийиш.

3-декабрда Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер К.А. Токтосуновдун ыйгарым укуктуу өкүлү тарабынан Борбордук шайлоо комиссиясына анын талапкерлигин колдогон шайлоочулардын 30 106 сандагы кол тамгасы камтылган кол коюу барактары тапшырылган.

Борбордук шайлоо комиссиясынын 2020-жылдын 9-декбарындагы № 288 чечими менен «Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер К.А. Токтосуновдун кол коюу барактарын текшерүүнүн натыйжалары жөнүндө» кол коюу барактарын кабыл алуу жана текшерүү боюнча Жумушчу топтун протоколу бекитилген.

Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан бекитилген «Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна  талапкер Токтосунов Кубанычбек Абдышевичтин кол коюу барактарын текшерүүнүн натыйжалары жөнүндө» кол коюу барактарын кабыл алуу жана текшерүү боюнча Жумушчу топтун 2020-жылдын 8-декабрындагы протоколуна ылайык, ыйгарым укуктуу өкүл тарабынан берилген шайлоочулардын 30 106 кол тамгасынын 3 398 кол тамгасын текшерүүдө, текшерүү ведомстволорунун, кол тамгаларды таануучу адистерин корутундуларынын негизинде 902 сандагы кол тамганын анык эместиги белгилүү болгон.

Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 62-беренесинин 2-бөлүгүнө жана конституциялык Мыйзамдын 49-беренесинин 1-бөлүгүнө ылайык 30 миңден кем эмес шайлоочунун кол тамгасын топтогон адам Президенттикке талапкер болуп каттала алат.

Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер К.А. Токтосуновду колдогон шайлоочулардын кол тамгасынын саны мыйзамдарда белгиленген санга ылайык келбейт.

«Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер    Токтосунов Кубанычбек Абдышевичтин кол коюу барактары жөнүндө» Борбордук шайлоо комиссиясынын 2020-жылдын 9-декбарындагы № 288 чечими сотто даттанылган эмес жана мызамдуу күчүнө кирген.

Конституциялык Мыйзамдын 53-беренесинин 3-бөлүгүнүн 1-пунктуна ылайык, талапкерди колдоп берилген шайлоочулардын анык кол тамгаларынын жетишсиз саны каттоодон баш тартуу үчүн негиз болуп саналат.

Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 62-беренесин, «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 49, 52, 53-беренелерин, «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 7, 18-беренелерин жетекчиликке алып, К.А. Токтосуновду колдоп берилген шайлоочулардын анык кол тамгаларынын санынын жетишсиздигине байланыштуу Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Талапкерди колдоп берилген шайлоочулардын анык кол тамгаларынын санынын жетишсиздигине байланыштуу Токтосунов Кубанычбек Абдышевичти Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер катары каттоодон баш тартылсын

2. «Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна  талапкер Токтосунов Кубанычбек Абдышевичтин ыйгарым укуктуу өкүлдөрүн каттоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2020-жылдын  20-ноябрындагы № 368 токтому күчүн жоготту деп таанылсын.

3. Талантбеков Данияр Талантбековичке берилген № 85 жана Акулуев Бекбол Кемеловичке берилген № 86 каттоо күбөлүктөрү анык эмес деп таанылсын.

4. Бул токтом «Эркин Тоо» газетасына жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

5. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрагасынын орун басары, Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерлердин документтерин кабыл алуу боюнча Жумушчу топтун жетекчиси А.Ж. Эшимовго жүктөлсүн.

 

ТӨРАГА                                                                  Н. ШАЙЛДАБЕКОВА

 

Бишкек ш., 2020-жылдын 12 декабры

№ 445