№388 Таласбаева Токтобубу Тентиевнаны каттоодон баш тартуу жөнүндө

2017-жылдын 19-августунда Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына (мындан ары – БШК) өзүн-өзү көрсөтүү тартибинде Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна өзүнүн талапкерлигин көрсөтүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын жараны Таласбаева Токтобубу Тентиевнадан арыз келип түштү.
Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 62-беренесинин  2-бөлүгүнө, “Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын (мындан ары – конституциялык Мыйзам) 52-беренесинин 1,7-бөлүктөрүнө ылайык, Президенттин кызматына талапкер 30 миңден кем эмес шайлоочунун колу менен колдоого алынышы керек. Президенттикке талапкерди колдоп кол чогултуу боюнча кол коюу барактары ыйгарым укуктуу өкүлдөр тарабынан, шайлоо күнүнө 50 күн калгандан кечиктирилбестен Борбордук шайлоо комиссиясына өткөрүлүп берилет.
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2017-жылдын 14-июлундагы №1681-VI токтому менен Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоо 2017-жылдын 15-октябрына дайындалган. Талапкер, анын талапкерлигин колдогон шайлоочулардын колтамгалары коюлган кол коюу барактарды шайлоо күнүнө 50 күн калгандан кечиктирбестен, тактап айтканда, 2017-жылдын 26-августуна чейин өткөрүп берүүгө тийиш эле. 
2017-жылдын 26-августундагы абал боюнча Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер Т. Таласбаева же анын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү Борбордук шайлоо комиссиясына Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна анын талапкерлигин колдогон шайлоочулардын колтамгалары коюлган кол коюу барактарды өткөрүп берген жок. 
Конституциялык Мыйзамдын 49-беренесинин 1-бөлүгүнө ылайык, шайлоочулардын 30 миңден кем эмесинин колун топтогон адам Президенттикке талапкер болуп каттала алат.
Конституциялык Мыйзамдын 53-беренесинин 7-бөлүгүнө ылайык, конституциялык Мыйзамга ылайык талапкерди каттоо үчүн зарыл болгон документтерди бербөө, талапкерди каттоодон баш тартуу үчүн негиз болуп саналат
Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер Т. Таласбаева Кыргыз Республикасынын Конституциясы, “Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамы менен белгиленген талаптарды сактабагандыгына байланыштуу, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 62-беренесин, “Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын  49,52,53-беренелерин жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерлердин документтерин кабыл алуу боюнча жумушчу топтун 2017-жылдын 26-августундагы чечимин  жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы 

    
ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. “Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамы менен белгиленген талаптар сакталбагандыгына байланыштуу, Таласбаева Токтобубу Тентиевнаны Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер катары каттоодон баш тартылсын.
2. Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер Т. Таласбаеванын шайлоо маселелери боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Таласбаев Даниярдын ыйгарым укуктары токтотулсун.
3. Ушул токтом күчүнө кирген күндөн тартып Таласбаев Даниярга берилген №506 каттоо ырастамасы жараксыз деп табылсын
4. Бул токтом «Эркин Тоо» газетасына жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.
5. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерлердин документтерин кабыл алуу боюнча Жумушчу топтун жетекчисине жүктөлсүн.

ТӨРАГА                                                                        Н.ШАЙЛДАБЕКОВА
Бишкек ш., 2017-жылдын 26-августу
№ 388