№33 Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2011-жылдын 8-июлундагы № 7 токтому менен бекитилген "Шайлоо комиссияларды түзүүнүн жана таркатуунун тартиби жөнүндө" Жобого толуктоолорду киргизүү тууралуу

Шайлоо комиссиялардын курамдарын түзүү тартибин жөнгө салган "Шайлоо комиссияларды түзүүнүн жана таркатуунун тартиби жөнүндө" Жобонун ченемдерин тактоо максатында, "Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 6, 7, 19-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы
ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2011-жылдын 8-июлундагы № 7 токтому менен бекитилген "Шайлоо комиссияларды түзүү жана таркатуу тартиби жөнүндө" Жобого төмөнкүдөй толуктоолор киргизилсин:
- III-бөлүмдүн 15-пункту төмөнкү мазмундагы абзац менен толукталсын:
«Терс негиз катары төмөнкүлөрдү түшүнүүгө зарыл:
1) Кыргыз Республикасынын шайлоо, административдик жана жазык мыйзамдарын бузуу;
2) жүктөлгөн милдеттерди талаптагыдай эмес аткаруу;
3) "Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 3-беренесинин 1-бөлүгүнө ылайык шайлоо комиссияларынын ишинин принциптерин бузуу;
4) жалпы кабыл алынган моралдын жана этиканын ченемдерин бузуу;
5) ушул Жобонун IV-бөлүмүнүн 1-пунктунун негизинде таркатылган комиссиядагы мүчөлүгү.»
2. Ушул токтом "Эркин Тоо" газетасына жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.
3. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрагасынын орун басары  А.Бекматовго жүктөлсүн.

ТӨРАГА                                                              Н. ШАЙЛДАБЕКОВА
Бишкек ш., 2018-жылдын 17-февралы
№ 33