30.07.2020 ж. № 150 Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2020-жылдын 11-февралындагы № 38-токтому менен бекитилген Шайлоочуларды эсепке алуунун бирдиктүү тутуму жѳнүндѳ Жобого өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2020-жылдын 11-февралындагы № 38-токтому менен бекитилген Шайлоочуларды эсепке алуунун бирдиктүү тутуму жѳнүндѳ Жобого өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

 

Шайлоочулардын тизмесин тактоо жана шайлоо комиссиялары тарабынан кабыл алынуучу шайлоочулардын арыздарынын формаларынын редакциясын жакшыртуу максатында, «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 14, 15-беренелерине ылайык, «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 7, 18-беренелерин жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2020-жылдын 11-февралындагы

№ 38-токтому менен бекитилген Шайлоочуларды эсепке алуунун бирдиктүү тутуму жѳнүндѳ Жобого төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

- жогоруда аталган Жобонун 5-тиркемеси ушул токтомдун

1-тиркемесине ылайык редакцияда баяндалсын;

- жогоруда аталган Жобонун 6-тиркемеси ушул токтомдун

2-тиркемесине ылайык редакцияда баяндалсын.

2. Ушул токтом «Эркин-Тоо» газетасында жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтында жарыялансын.

3. Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясынын тѳрагасынын орун басары А.Г.Бекматовго жүктѳлсүн.

 

ТӨРАГА                                                                                                            Н. ШАЙЛДАБЕКОВА

 

Бишкек ш., 2020-жылдын 30-июлу

№ 150