№26 Кыргыз Республикасынын Баткен, Нарын, Ош, Талас жана Чуй облустарынын айрым жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоосун даярдоого жана өткөрүүгө чыгымдардын сметасын бекитүү жөнүндө

 Кыргыз Республикасынын Баткен, Нарын, Ош, Талас жана Чуй облустарынын айрым жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын  шайлоосун даярдоого жана өткөрүүгө чыгымдардын сметасын бекитүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Президентинин “Кыргыз Республикасынын Баткен, Нарын, Ош, Талас жана Чуй облустарынын  айрым жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоону дайындоо жөнүндө” 2019-жылдын    18 мартындагы  № 41 Жарлыгынын негизинде, “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө”  Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 14-беренесин,15-беренесинин 9- пунктун, “Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 7-беренесиндеги 1-бөлүктүн 2,11,12–пункттарын, 25-беренесиндеги 2, 3, 6, 7-бөлүктөрүн жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы   

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. 2019-жылдын 19-майына дайындалган Кыргыз Республикасынын Нарын, Талас, Ош, Баткен жана Чуй облустарынын  айрым жергиликтуу  кеңештеринин депутаттарын шайлоону даярдоого жана өткөрүүгө чыгымдарынын сметасы 9 869 400 (тогуз миллион сегиз жуз алтымыш тогуз мин торт жуз ) сом суммасында бекитилсин.

2. Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын аппаратынын пландоо, эсепке алуу  отчеттуулук жана сатып алуу бөлүмү каржылоону бекитилген сметага ылайык жүргүзсүн. 

3. Бул токтом “Эркин Тоо” газетасына жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.

4. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын  төрагасы Н.Шайлдабековага жүктөлсүн. 

ТӨРАГА                        Н.ШАЙЛДАБЕКОВА
Бишкек шаары, 2019-жыл

​​​​​ 26